(…) a on czule szepcze młodej pszczole starą tajemnicę.

"Fotografie". Wystawa prac Katarzyny Górki

29.06-31.07.2020 Galeria Przechodnia Biblioteki


Starsze osoby bywają wymagające. Przyzwyczajone przez te kilkadziesiąt lat życia do ustalonych reguł, wyuczonych czynności, dziwacznych rytuałów. Nie widzą nic złego w zbieraniu zużytych rzeczy jak te tysiące piętrzących się słoików. One nigdy nie będą napełnione, ale to dla nich bez znaczenia. Starość obrusza się na kwestionowanie jej obyczajów. Bunt, wybuchy gniewu, posądzanie o brak szacunku. Niekiedy odsunięcie. Słoiki jeszcze będą pełne miodu.

Ma dłonie górnika. Rozłupuje nimi orzechy włoskie, chwyta rozżarzony węgiel, podnosi pszczołę, która wypadła z ula. Wokół buczenie roju, a on czule szepcze młodej pszczole starą tajemnicę. Czasem zastanawiam się jak go zapamiętam. Jest coraz bardziej wymagający. Zapamiętam kontrast.

Natura martwa
Konflikt to niezgodność interesów.
My jako ludzie, odcięliśmy się od natury, zamykając się hermetycznie we własnych sprawach. Rozłam ten jest niezwykle bolesny dla obu stron. Remedium może być zbliżenie się do przyrody poprzez gest, czułość, skupienie, moment zatrzymania. Zrozumienie daje nadzieję na odzyskanie harmonii.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

bina_pszczelarstwo > miejskie pszczoły
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony