polecamy

Zasoby Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau liczą przeszło 30 tys. woluminów (książki, czasopisma, mapy) i są poświęcone historii II wojny światowej, okupacji, martyrologii w więzieniach, gettach i obozach koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem historii KL Auschwitz oraz szeroko rozumianemu ludobójstwu.

Wielojęzyczny księgozbiór obejmuje przede wszystkim opracowania naukowe i literaturę dokumentalną, wspomnienia, a także literaturę piękną (powieści, nowele, poezje, dramaty). Biblioteka dysponuje również dużym zasobem słowników i encyklopedii.

Osoby spoza Muzeum mogą korzystać na miejscu w czytelni.

Czytelnikom udzielana jest pomoc w doborze literatury, sporządzane są zestawy bibliograficzne, udzielana informacja rzeczowa.

Dostępny jest katalog on-line tutaj.

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do środy: 9:00-17:00
Od czwartku do piątku: 9:00-15:00

Kontakt

tel. 33 8448060 lub 33 8448061
mail: biblioteka@auschwitz.org