wydarzenie_ikona

Zapraszamy młodzież, studentów i doktorantów do udziału w IV ogólnopolskiej konferencji „O wolności i prawach człowieka”. Jej tegoroczny temat wiodący to odwaga cywilna w czasach wojny i pokoju.

Qui tacet, consentire videtur [Kto milczy, ten się zgadza] ta rzymska sentencja dobrze oddaje, czym jest brak odwagi cywilnej. Odwaga cywilna polega na wypowiadaniu się i postępowaniu zgodnie ze swoim sumieniem. Często wiąże się to z wysokimi kosztami społecznymi, a zdarza się, że i dotkliwymi karami, a nawet śmiercią. Odwaga cywilna to również przyznawanie się do błędu. Ten typ odwagi stanowi ona fundament społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do składania propozycji referatów przedstawiających:
- ludzi, którzy wykazywali się odwagą cywilną nie tylko w czasach wojen i konfliktów zbrojnych, ale i w czasie pokoju, ujmując się za słabszymi
- sytuacje, kiedy ludziom w „czasach próby”, zabrakło odwagi cywilnej.

Referaty powinny odwoływać się do historii Polski i świata w XX i XXI wieku.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać
UCZESTNICY z referatami: imię i nazwisko, nazwę uczelni/szkoły, telefon, e-mail oraz tytuł i 3-4 zdania streszczenia referatu.
UCZESTNICY z bez referatów: imię i nazwisko, nazwę uczelni/ szkoły, telefon i e-mail

Wystąpienia (do 15 minut) należy przygotować w formie prezentacji PowerPoint. Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada. Należy je przysyłać na adres e-mail: alicja.bartus@ofpc.pl

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
PROGRAM RAMOWY
9.30-10.00 powitanie uczestników konferencji
10.00 - 11.00 dr Marcin Chorązki: Postawy ludności cywilnej wobec Niemców w czasie II wojny światowej
11.00 - 11.30 przerwa kawowa

SESJE RÓWNOLEGŁE
Dla młodzieży, studentów i doktorantów
11.30 - 12.30 prezentacja wystąpień uczestników konferencji (wystąpienia x15 minut)
12.30 - 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 14.00 prezentacja wystąpień uczestników konferencji (wystąpienia x15 minut)

Dla nauczycieli i opiekunów młodzieży
11.30 - 12.30 dr Alicja Bartuś: Wiedza czy emocje – wyniki z badań przeprowadzonych w 2017 r. wśród uczestników projektu Małopolska Pamięta.
12.30 - 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 14.00 Dyskusja z udziałem nauczycieli: Wizyta w miejscu pamięci jako istotny element edukacji o współczesnym świecie

14.00 - 14.30 podsumowanie i zakończenie konferencji