LITERACKIE
19 kwietnia, o godz. 18:00 zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu Demontaże Literatury. Trzy kwadranse o teksach ... Leśmiana. Spotkanie prowadzi dr Mateusz Antoniuk.