Umrze miasto jeżeli budowa jego zostanie zakończona