Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

policja

Adres

ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim
Centrala telefoniczna (33)84-75-200
Fax (33)84-75-208
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu (33)84-75-210
Sekretariat Wydziału Prewencji KPP Oświęcim (33)84-75-231
Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KPP Oświęcim (33)84-75-313
Sekretariat Wydziału Kryminalnego KPP Oświęcim (33)84-75-226
e-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Brzeszczach
32-620 Brzeszcze
ul. Ofiar Oświęcimia 28
tel/fax: (32) 211-15-51

Komisariat Policji w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. Piastowska 16
tel: (33) 846-17-77
fax:(33) 846-17-77 odbiór ręczny

Komisariat Policji w Kętach
32-650 Kęty
ul. Krakowska 25
tel: (33) 845-33-22
fax:(33) 845-33-22 odbiór ręczny

Komisariat Policji w Zatorze
32-640 Zator
ul. Kongresowa 12
tel: (33) 841-09-97
fax:(33) 841-09-97 odbiór ręczny

Strona internetowa tutaj

Biuletyn Informacji Publicznej tutaj