INFORMACJA_IKONA

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Nojego 2B w Oświęcimiu w celu wspomagania kontroli dostępu, zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie ogólnodostępną przestrzeń publiczną wewnątrz Biblioteki, ogólnodostępną przestrzeń publiczną Biblioteki leżącą bezpośrednio w sąsiedztwie obiektu i pomieszczeń należących bądź będących w użytkowaniu Biblioteki. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie (tel. 33 847 98 00) lub drogą elektroniczną (mail: mbp@mbp-oswiecim.pl). Dodatkowe informacje znajdują się przy wejściu do Biblioteki przy stanowisku ochrony.