ikona_usmiech

8 października 2014 w Galerii Książki odbędzie się wizyta studyjna pod hasłem „Młoda Książka. Niekonferencja”, dziś otwieramy rekrutację i zapraszamy: zarówno do zapoznania się ze szczegółami, jak i na samą wizytę.

Tematem wizyty będą niesztampowe i nowoczesne propozycje pracy z książką dla dzieci i młodzieży.

Celem wizyty jest rozprzestrzenianie dobrych pomysłów i praktyk zwiększających prestiż i oddziaływanie bibliotek i bibliotekarzy w środowisku lokalnym oraz inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań.

Adresatami wizyty są bibliotekarze zainteresowani tą tematyką, którzy w najbliższym czasie planują działania w zakresie niestandardowej promocji czytelnictwa wśród młodych. Poza uczestnikami wizyty studyjnej będziemy chcieli zaprosić nauczycieli oraz osoby ze środowiska akademickiego, którzy będą uczestniczyć w części spotkań. Stworzy to szansę wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami różnych grup oraz szerokiego spojrzenia na poruszane kwestie.

Kryteria wyboru. Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej chcemy skierować do maksimum 20 bibliotekarzy spoza powiatu oświęcimskiego (a przynajmniej tacy będą mieć pierwszeństwo), którzy prowadzą lub planują działania z zakresu promocji czytelnictwa oraz będą chcieli się nimi podzielić. Weźmiemy pod uwagę najciekawsze pomysły. W zorganizowanych tego dnia wydarzeniach uczestniczyć będą również bibliotekarze z powiatu oświęcimskiego oraz nauczyciele, nie będą jednak na prawach wizyty studyjnej.

POBIERZ formularz zgłoszeniowy

Program znajduje się na załączonym plakacie.

Uczestnicząc w wizycie zapoznajecie się z dobrymi praktykami dotyczącymi czytelnictwa dzieci i młodzieży z innych bibliotek, możecie pochwalić się swoimi osiągnięciami na tym polu oraz zaczerpnąć wiedzy od specjalistów, nawiązać ciekawe kontakty i wymienić się doświadczeniem z innymi bibliotekarzami/nauczycielami/animatorami. Spotkania będą prowadzone w sposób, który sprzyja integracji, otwartości oraz odpowiedniej dynamice wydarzenia.

Dzięki tej wizycie Galeria Książki będzie mogła podzielić się swoim rozległymi doświadczeniami w zakresie pracy z młodym czytelnikiem. Włączymy do tego działania osoby ze środowiska naukowego z Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej oraz członków jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego. Mamy nadzieję, że to działanie wzmocni również rolę CLD jako ośrodka, który sieciuje wiedzę i doświadczenie między naukowcami i praktykami.

Ważne! Udział w wizycie jest bezpłatny. Uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów podróży do kwoty 50 zł na podstawie faktury VAT i/lub biletów PKP, PKS.

Terminy

do 30 września - rekrutacja uczestników wizyty
1 września - ogłoszenie wyników naboru, rejestracja na stoliki eksperckie
8 października - wizyta studyjna

Szczegółowe informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym do wizyty. Rekrutacja uczestników Niekonferencji nie będących uczestnikami wizyty zostanie otwarta początkiem września – prosimy o śledzenie naszej strony internetowej oraz fanpage’a na facebooku.