14 listopada 2018, o godz. 18.00O zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu O sensownych tworach słownych. Literatura inaczej dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Temat: Światy fantasy: literatura wśród innych dyskursów.

Od września do grudnia w rozmawiamy o różnych gatunkach literackich, kierunkach jakimi podąża współczesna literatura, jak się pisze kryminał, przeglądamy się w zwierciadle prozy polskiej. Na początku września oswoiliśmy już poezję, potem esej z literaturę podróżniczą, w październiku rozmawialiśmy o współczesnej prozie polskiej, a 14 listopada 2018 r. o godz. 18.00 zajmiemy się literaturą fantasy.
Chociaż fantasy to zjawisko o wywodzące się z lat 70-tych zaczyna obejmować inne gatunki wypowiedzi narracyjnej oraz kultury wizualnej. Do początku XXI wieku można mówić o zdecydowanym prymacie literatury fantasy – nad innymi formami podawczymi, kultura współczesna wydaje się jednak zaburzać ten klarowny układ. Nieco przygasłe zainteresowanie powieścią miecza i czarów odżyło dzięki dwóm monumentalnym adaptacjom: „Władcy Pierścieni” Tolkiena, cyklu filmów kinowych z lat 2002-2004 i „Pieśni lodu i ognia” George’a Martina, serialu emitowanego od roku 2011.
Fantasy to również gatunek niezmiernie popularny w grach narracyjnych i cyfrowych oraz powszechny temat twórczości fanowskiej. Łatwość, z jaką konwencja ta przekracza gatunki i formy dyskursywne wynika ze wzrostu praktyki kreowania światów, które mogą stanowić podstawę rozmaitych opowieści, prezentowanych za pomocą rozmaitych mediów. Fantasy wydaje się szczególnie predysponowana do wsparcia tej strategii narracyjnej i niewątpliwie z tym wiąże się jej komercyjne powodzenie stąd wypada postawić pytania: jak radzi sobie literatura w gąszczu dyskursów, czy zachowuje rolę dominującą i czy jesteśmy świadkami powolnego odchodzenia w przeszłości powieści popularnej? – na te pytania odpowiedzi będziemy szukać wspólnie z dr Tomaszem Majkowskim, groznawcą, badaczem kultury i literatury z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony