aleja_ikona

Ryszard Krynicki, który 29 kwietnia dołączy do grona pisarzy uhonorowanych w Alei Pisarzy przy Bibliotece GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu jest niewątpliwie jednym z najlepszych żyjących poetów polskich. Od pierwszych tomów z końca lat 60. XX w. (Pęd pogoni, pęd ucieczki oraz Akt urodzenia), wpisujących go w szereg poetów tzw. Nowej Fali, Krynicki dał się poznać jako twórca wrażliwy na wieloznaczność mowy, złożoność języka poetyckiego, dążący do maksymalnej precyzji wyrazu.

Rozwój jego drogi twórczej, trwający do dziś i nadal imponujący, pokazuje nieustanne, wręcz uporczywe szlifowanie formy poetyckiej i doskonalenie słowa, coraz bardziej oszczędnego w jego wierszach, ale tym bardziej nośnego i obciążonego sensami. Nie do przecenienia są również jego zasługi jako prekursora niezależnego ruchu wydawniczego w czasach Peerelu i działacza opozycji demokratycznej, a przede wszystkim znakomitego tłumacza, autora tomów przekładów poetyckich Paula Celana, Nelly Sachs, oraz takich pisarzy jak Bertolt Brecht czy Rainer Kunze. Ryszard Krynicki jest laureatem wielu nagród, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m. in. Nagrody im. Kościelskich, Nagrody Kulturalnej „Solidarności” i Nagrody Friedricha Gundolfa.

Ryszard Krynicki urodził się w roku 1943 r. w Sankt Valentin na terenie obecnej Austrii. Liceum ukończył w Gorzowie Wielkopolskim, a studia polonistyczne w Poznaniu. Debiutował w 1964 r. w poznańskim klubie „Od Nowa”, w którym po raz pierwszy zaprezentował swój utwór. Pięć lat później wydał pierwszy tomik pt. „Akt urodzenia”. W latach 70. i 80. związał się z opozycją. Współpracował z KOR. Był objęty zakazem publikacji. Jego poezja zamieszczana była w drugim obiegu.

Przypomnijmy, że projekt Alei Pisarzy w Galerii Książki jest realizowany wspólnie z wybitnymi pisarzami, krytykami literatury, pracownikami naukowymi. W kapitule oświęcimskiej Alei Pisarzy zasiada m.in. poetka i prozaik, krytyk i badacz literatury dla dzieci i młodzieży prof. Joanna Papuzińska z Uniwersytetu Warszawskiego, były sekretarz Wisławy Szymborskiej - Michał Rusinek, a także prof. Krzysztof Zajas z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczas przed biblioteką tablice odsłonili już Hanna Krall, Ewa Lipska, Zofia Posmysz, Olga Tokarczuk, Marek Bieńczyk, Janusz Głowacki, Andrzej Stasiuk i Marcin Świetlicki.

Aleja przy Bibliotece GALERII KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ma na celu upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy, którzy osobiście biorą udział w uroczystości odsłonięcia w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wybranym przez nich cytatem. Idea Alei Pisarzy w Oświęcimiu nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei Gwiazd, przy czym w odróżnieniu od idolów masowej kultury medialnej, dowartościowaniu podlega tu sztuka o najwyższej wartości kulturowej – sztuka słowa.

Po odsłonięciu płyty, które planujemy 29 kwietnia na godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie autorskie z poetą.

Ryszard Krynicki

Poeta Ryszard Krynicki dołączy do gwiazd pióra uhonorowanych w Alei Pisarzy przy Galerii Książki w Oświęcimiu; na wkomponowanej w trotuar tablicy znajdzie się cytat z wiersza "Jesteś" z tomu "Nasze życie rośnie" - podała wiceszefowa książnicy Mariola Talewicz.

Ryszard Krynicki

Poezja. Ryszard Krynicki

nagi, obudziłem się nagle w kolejce po chleb, nagle nagi w kościele na lekcji religii, w czwartej klasie na lekcji o kulistej ziemi, obudziłem się nagle na nieznanym dworcu, obudziłem się nagle, żeby błądzić? iść

Poezja. Ryszard Krynicki