W związku z zagrożeniem epidemicznym wszystkie działania i nabory na nowe zajęcia dla dzieci młodszych
zostają zawieszone, aż do odwołania.


AKADEMIA MALUCHA


Wychodząc naprzeciw wymaganiom, które stawia współczesny świat rodzicom, a przede wszystkim mając na względzie oczekiwania zapewnienia ciepłej i troskliwej opieki Waszym Dzieciom - powstała Akademia Malucha. Proponujemy godzinne, wszechstronnie rozwijające zajęcia adaptacyjne do przedszkola dla dzieci w wieku 2 – 3 lata.

Oferujemy szereg zajęć edukacyjnych, które przeniosą Maluszki do krainy dźwięków, barw i tańca, rozwijając ich naturalne zdolności w beztroskiej atmosferze. Akademia Malucha to miejsce, gdzie codziennie staramy się pomagać Dzieciom w zaadoptować się w środowisku przedszkolnym, w grupie rówieśników. Inspirujemy do twórczych działań, które przyjmują formę ruchową, werbalną, plastyczną. Zajęcia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w możliwie szerokim zakresie stymulować rozwój umiejętności i wiedzy dziecka oraz przygotować je do bezstresowego startu przedszkolnego. Głównym celem zajęć jest oswojenie i odnalezienie się dziecka w nowej dla niego sytuacji, wykształcenie pozytywnych interakcji z grupą rówieśników i dorosłymi opiekunami, nauka komunikowania własnych potrzeb, umiejętność nazwania i wyrażenia swoich emocji. Odnalezieniu się w nowej sytuacji sprzyja przyjazna atmosfera, bezpieczna i inspirująca przestrzeń, specjalnie zaprojektowany program zajęć, angażujący dzieci w radosne i rozwijające zabawy. Podczas animacji wykorzystywane są ciekawe materiały, pobudzające dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Spotkania przeplatają bloki: edukacyjne, muzyczno-ruchowe, plastyczne i relaksacyjne, w trakcie których dbamy o rozwój koncentracji i pamięci, koordynacji wzrokowo–słuchowej, świadomości własnego ciała oraz dużej i małej motoryki. Podczas zajęć rozwijamy zdolności twórcze, pobudzamy umiejętność logicznego myślenia, zaspakajamy naturalną ciekawość poznawania świata i wesoło się bawimy! Kształtujemy umiejętności interpersonalne, które są kluczem do swobodnego odnalezienia się w grupie. Dzięki zajęciom dzieci nauczą się współpracy w grupie, uważnego słuchania, wykonywania poleceń, polepszą komunikowanie się z innymi dziećmi.


BRYKANKI CZYTANKI


Brykanki Czytanki to blok muzyczno-ruchowy dla dzieci w wieku do siedmiu lat. Dzieci przy dźwiękach muzyki rozwijają umiejętności interpersonalne, predyspozycje muzyczne oraz takie procesy jak: mowę, spostrzeganie, koncentrację uwagi, myślenie. Zajęcia ruchowe połączone z muzyką są wyjątkowym zespołem bodźców stwarzających szczególne warunki do własnej aktywności dziecka, rozwijania jego autonomii, umiejętności komunikowania się. Zabawy muzyczne połączone z czytaniem książek rozwijają u dzieci pamięć oraz uczą orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową.


W KRAINIE BAJKI - POMAGAJKI


Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat, mające na celu kształcenie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie umiejętności wypowiadania się, porozumiewania z innymi, rozwijanie umiejętności plastycznych, ruchowych i poznawczych.


STUDIO MAŁEGO ODKRYWCY


Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat, bazujące na niesamowitych doświadczeniach i eksperymentach. Podczas zajęć dzieci poznają w sposób namacalny działanie otaczającego je świata pod kątem przyrodniczo - chemicznym.


STUDIO MINIKODERA


Zajęcia dla dzieci 5-7 lat, mające na celu zapoznanie się z obsługą robotów, zrozumienie zasady ich działania oraz zapoznanie z programami sterującym robotami. Ponadto zajęcia te pobudzają kreatywność, uczą logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów i myślenia przyczynowo-skutkowego.


Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony