Dzięki dotacjom realizujemy projekty

Projekty realizowane przy finansowym wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2018

Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu pozyskała dotacje na działania na rzecz promocji czytelnictwa
i działalności kulturalnej w Oświęcimiu na łączną kwotę 185 tysięcy zł!

Złożyliśmy wnioski o dotację na 10 projektów i dostaliśmy wszystkie! Od maja, do grudnia 2018 roku Biblioteka zrealizuje działania dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób z dysfunkcją wzroku i bibliotekarzy z powiatu oświęcimskiego. Wybór działań i oferty będzie ogromny i zróżnicowany. Każdy znajdzie coś dla siebie.

dot

W ramach projektu 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej wyłoniona zostanie najlepsza książka dla dzieci, polskiego autora, wydana w ubiegłym roku. Odbędą się spotkania z autorami i ilustratorami, zajęcia wakacyjne dla najmłodszych, webinaria z badaczami literatury dla dzieci, a także uroczysta jubileuszowa gala.

Projekt „Na setkę – aktywizacja czytelnicza osób z dysfunkcją wzroku” to działania integracyjne skierowane przede wszystkim do osób mających problemy ze wzrokiem, ich opiekunów, a także zainteresowane osoby - zakładający cykl warsztatów literackich i filmowych, spotkań autorskich i zajęć kulturalnych. Równolegle do zajęć organizowane będą szkolenia korzystania z nowych technologii, umożliwiających osobom niewidomym stuprocentowe funkcjonowanie w świecie drukowanym.

„Akademia Rodzinna” to z kolei projekt skierowany do dzieci i rodziców. Będą oni wspólnie uczestniczyć w działaniach animujących czytelnictwo, w cyklu literackich warsztatów twórczych, rozwijających umiejętności rodzicielskie, spotkaniach autorskich, rodzinnych spotkaniach w bibliotece nocą. Skorzystają z pakietu startowego dla najmłodszych czytelników. Działania Akademii skupiają się na zacieśnianiu relacji rodzinnych, integrowaniu we wspólnym obcowaniu i kształtowaniu poczucia współodpowiedzialności. Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni w towarzystwie książki, z ciekawymi wydarzeniami i atrakcyjnymi formami spędzania czasu, gdzie można pobudzać umiejętności wychowawcze, podzielić się swoimi problemami z innymi rodzicami, znaleźć poradę u specjalistów, podpowiedź w fachowej literaturze, czy pomoc w biblioterapii.

„O sensownych tworach słownych. Literatura inaczej", to projekt zakładający podniesienie kompetencji pracowników z bibliotek powiatu oświęcimskiego poprzez cykl warsztatów ze znawcami literatury, praktykami z zakresu nowych technologii, metod pracy z użytkownikiem i wymiany doświadczeń podczas wyjazdów studyjnych. W ramach projektu zaprosimy również na cykl spotkań autorskich, wykładów literackich i audycji radiowych w Radiu Oświęcim.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie na działania w innych projektach.

W projekcie „Zagramy miasto. Młodzi na scenę! Patriotyzm jutra” - zapraszamy młodzież do udziału w warsztatach teatralnych w Bibliotece, których efektem będzie spektakl – czytanie performatywne tekstów prezentujących lokalne dzieje. W projekcie chcemy przede wszystkim dać młodzieży przestrzeń do działania. Inspiracją do twórczej aktywności staną się dla nich dzieje naszej małej Ojczyzny. Tradycja, kultura, historia, obyczaje, tożsamość narodowa są pewnym gwarantem zachowania człowieczeństwa we współczesnym świecie. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych przejawiających się w codziennym życiu, rozbudzanie zainteresowania małą Ojczyzną, jej historią, kulturą i życiem społecznym, a to wszystko przy użyciu takich metod pracy, jak warsztaty teatralne pod okiem profesjonalnego aktora.

W projekcie „Etnodizajn – robimy kulturę! - Na 100 Niepodległa” celem jest międzypokoleniowa edukacja dzieci i młodzieży, wzmacniająca więzi rodzinne. Podczas kreatywnych zajęć artystycznych, w rodzinnej atmosferze, młode pokolenie wspólnie z dziadkami będzie artystycznie interpretować pojęcie szeroko rozumianej niepodległości. Bazując na doświadczeniu starszego pokolenia przekażemy ich wiedzę i żywe świadectwo młodym. Poprzez warsztaty łączące elementy rękodzieła i twórczości ludowej z współczesnymi trendami, przywołamy historię tradycji regionalnych, polskiego folkloru i obyczajów.

Biblioteka pozyskała również dotację od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w projekcie Synergia sieci na organizację warsztatów podnoszących kompetencje pracowników oświęcimskich instytucji, a także grant z Instytutu Książki na organizację spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

Warto dodać, że od maja trwa realizacja projektu „O Finansach w Bibliotece”, dzięki któremu 40 osób po 50. roku życia zaprzyjaźni się ze światem finansów. Podczas organizowanych dla nich szkoleń, dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak kupować przez Internet, czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Poza tym kończymy realizację projektu „e-Mocni - szkolenia komputerowe dla dorosłych”, w ramach, którego przeszkoliliśmy 328 mieszkańców miasta. Uczestnicy zgłębiali wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu, poznawali aplikacje googlowskie, bankowość internetową, serwisy kulturalne, kupowali przez Internet itd.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty Biblioteki na jej stronie, na profilu na facebooku i na plakatach. Zachęcamy do zapisywania się na warsztaty. Wybór działań i oferty będzie ogromny i zróżnicowany, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Cieszymy się, że możemy dla mieszkańców Oświęcimia i wspólnie z nimi aktywnie tworzyć kulturę i promować czytelnictwo.

DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2017

W ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa na rok 2017 Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 24. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Działania związane z 24. Ogólnopolską Nagrodą Literacką przebiegać będą pod hasłem „Słowo-obraz-gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych”. To tytuł pracy Jerzego Cieślikowskiego – jednego z najwybitniejszych polskich badaczy literatury dla dzieci i młodzieży. Poprzez wybór takiego hasła pragniemy pokazać, że najlepsza polska literatura dla dzieci, to literatura, która przekracza granice słowa i wychodzi w relacje z obrazem i gestem, a tym samym jeszcze pełniej i głębiej dociera do serc i umysłów młodych odbiorców. Odwołując się (już po raz drugi) do twierdzeń wybitnego polskiego badacza literatury dla dzieci pragniemy także przypomnieć jego postać i jego spuściznę naukową. W 2016 roku obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Jerzego Cieślikowskiego, a w tym roku mija 40 lat od jego śmierci. Motto tegorocznej edycji Nagrody: „[…] to, co nazywano literaturą, było od początku działaniem tak bardzo otwartym na znaki gestu i obrazu, że za cechę naturalną, morfologiczną literatury uważać należy jej intersemiotyczność”. (Jerzy Cieślikowski „Słowo-obraz-gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych”, w: tegoż, „Literatura osobna”, Warszawa 1985, s. 174.).

W ramach projektu 24. ONL przewidziano wiele różnorodnych działań, czyli wyłonienie najlepszych polskich publikacja dla dzieci poprzez przyznanie nagrody głównej, wyróżnień oraz nagrody czytelników, przygotowanie szeregu spotkań autorskich (z pisarzami i ilustratorami) oraz aktywizujących działań historycznych oraz teatralnych, a także słownych, gestycznych i plastycznych, audycje o literaturze dla dzieci w Radio Oświęcim, webinaria (czyli wykłady internetowe) z badaczami i znawcami literatury dla dzieci oraz gry mobilne/terenowe. Wielkim finałem będzie trzydniowe Święto Książki Dziecięcej (zaplanowane na 27, 28 i 29 września br.). Serdecznie zapraszamy do udziału w licznych działaniach zawiązanych z 24. Ogólnopolską Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Szczegóły również na blogu CLD oraz na Facebooku.

Bieżące informacje dotyczące projektu możecie śledzić na stronie http://mbp-oswiecim.pl/oferta/nagroda-literacka/

Myśli widzą na przestrzał

Myśli widzą na przestrzał, a oczy aby po wierzchu tytułowy cytat zaczerpnięty został z „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego. To nawiązanie do twórczości pisarza, przywracającego godność prostej, ludowej polszczyźnie będzie pretekstem do aktywizacji czytelniczej i kulturalnej osób z dysfunkcją wzroku. Planujemy serię spotkań z: bajkoterapii dla dzieci, biblioterapii i filmoterapii dla młodzieży i dorosłych, podczas których poznają trendy współczesnej literatury polskiej. Opracujemy także scenariusz słuchowiska, które po nagraniu wyemitujemy w Radiu Oświęcim. Równolegle z tymi zajęciami zorganizujemy szkolenia z nowoczesnych technologii umożliwiając osobom niewidomym funkcjonowanie w świecie pisanym (czytaki, multilektor, programy udźwiękawiające). Przy realizacji zaję ć, spotkań, warsztatów w grupach integracyjnych wykorzystamy nowości wydawnicze oraz zbiory multimedialne tak, aby zaspokajać potrzeby czytelnicze odbiorców nie wykluczając przy tym żadnej dysfunkcyjnej grupy uczestników.

(Nie)ruchomość Literacka

to innowacyjny projekt zakładający realizację warsztatów projektowo budowlanych inspirowanych literaturą, których wynikiem będzie stworzenie przez młodzież czterech Mikrobibliotek (domków z książkami) i umieszczenie ich w przestrzeni miejskiej. Wokół stworzonych Mikrobibliotek podejmiemy literackie działania animacyjne takie jak: Wybory Literackie (wybranie postaci i cytatów, które namalujemy na Mikrobibliotekach), gra miejska „Miasto pełne literatury”, (która zachęci do korzystania z nowej usługi bibliotecznej). Otwarciu Mikrobibliotek w przestrzeni miejskiej towarzyszyć będą parady literackie, spotkania autorskie oraz głośne czytanie literatury. Przygotowanie takiej innowacyjnej przestrzeni literackiej zachęci młodego czytelnika do działania i umożliwi dostępność do książki w nowej niespotykanej u nas formie. Partycypacyjny charakter przedsięwzięcia zainspiruje do zaangażowania i animowania kultury.

„coolTURA – czas dla bibliotekarzy”

to projekt rozwijający umiejętności i kompetencje zawodowe bibliotekarzy poprzez cykl warsztatów uwzględniających nowe technologie, wiedzę o literaturze, metody pracy design thinking i webinar oraz aspekt społeczny współpraca i wymiana doświadczeń bibliotekarzy i użytkowników różnych bibliotek. Innowacją jest osadzenie elementów projektu w rzeczywistości gry strategicznej, składającej się z trzech TUR, podczas których bibliotekarze niczym marynarze tonącego statku, wypracują „koła ratunkowe”, będą czerpać wiedzę od innych marynarzy, zobaczą jak funkcjonują inne statki, tworząc przestrzeń zaufania społecznego. Wykreowana zostanie oferta kulturotwórczych działań skierowanych głównie do młodego czytelnika. Projekt dla bibliotekarzy powiatu oświęcimskiego zrealizuje Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI, będąca samodzielną instytucją kultury, zatrudniająca 34 pracowników merytorycznych, z funkcję biblioteki powiatowej dla 9 gmin (91 prac. meryt.)

DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2016

W ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa na rok 2016 Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 23. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Realizacja projektu 23. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego, składać się będzie z konkursu na najlepszą książkę oraz szeregu działań wokół czytania, do których zaprosimy nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy i każdego, kto będzie chciał włączyć się do zabawy. W tym roku chcemy to robić pod hasłem “Wielka zabawa z książkami!” odwołując się do klasycznej pozycji z zakresu krytyki literatury i kultury dziecięcej, czyli “Wielkiej zabawy” Jerzego Cieślikowskiego oraz do proponowanej przez tego badacza wizji, w której działania z tekstem literackim są częścią szerzej pojmowanej alfabetyzacji kultury. Chcemy włączyć czytanie w proces nabywania umiejętności swobodnego poruszania się w obrębie znaków, które nas otaczają ich rozumienia i wytwarzania. Nad merytoryczną stroną realizacji projektu, czuwać będzie Rada Programowa Centrum Literatury Dziecięcej. Wydawnictwa będą mogły zgłaszać tytuły do konkursu początkiem marca (po ogłoszeniu regulaminu Nagrody), natomiast z działaniami czytelniczymi ruszamy od kwietnia.

Bieżące informacje dotyczące projektu możecie śledzić na stronie http://mbp-oswiecim.pl/oferta/nagroda-literacka/

DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2015

W ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa na rok 2015 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z całej Polski wpłynęło 477 wniosków o dofinansowanie. Tylko 37 otrzymało dotację. Wśród szczęśliwców znalazła się nasza Biblioteka. Z wielką radością informujemy, że oba projekty Galerii Książki wysoko ocenione i otrzymają dotację.

„Wzrok nie ogranicza. Czytaj !” to myśl a zarazem tytuł pierwszego projektu, najlepiej oddające ideę działań skierowanych na upowszechnianie i promocję czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku. Projekt łączy w sobie kilka zbieżnych z działaniami Galerii Książki elementów: aktywizację czytelniczą niewidomych i niedowidzących, promocję nowości wydawniczych i inspirowanie czytelników do podejmowania nowych działań zapewniając innowacyjne oparte o nowe media działania. Walorem spotkań integracyjnych będzie przeżywanie wspólnej przygody, a wszystko w oparciu o wartościową literaturę, innowacyjne metody pracy, nowe media i nowoczesne technologie. Otworzymy świat nowości wydawniczych, dzięki którym zrealizujemy spotkania bajkoterapii dla dzieci, biblioterapii, arterapii i filmoterapii dla młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia, spotkania, warsztaty będą organizowane cyklicznie bez wykluczania żadnej dysfunkcyjnej grupy uczestników. Chcemy żeby te osoby mogły w pełni uczestniczyć w ofercie jaką kieruje do nich Galeria Książki. W ramach projektu powstanie słuchowisko radiowe, które usłyszą państwo na antenie Radia Oświęcim.

Zachęcamy do zapisu na poszczególne zajęcia.
Dział Promocji tel. 33 8479816 (8.00-15.30).
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy dowóz osób na zajęcia.

WYWIAD + SŁUCHOWISKO

W tym roku realizacja projektu 22. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego, składać się będzie z konkursu na najlepszą książkę oraz szeregu działań wokół czytania, do których zaprosimy nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy i każdego, kto będzie chciał włączyć się do zabawy. Pod hasłem Interpretacje i Eksperymenty będziemy zachęcać do twórczych przekształceń tekstów literackich za pomocą nowych technologii i nie tylko. Naszymi pomysłami są warsztaty, medialaby, webinaria, akcje literackie, piknik oraz spoty promujące kreatywne łączenie lektury z technologią. Planujemy również konkurs dla dzieci na najlepszą cyfrową interpretację „koziołkowej” książki. Nad merytoryczną stroną realizacji projektu, czuwać będzie Rada Programowa Centrum Literatury Dziecięcej. Wydawnictwa będą mogły zgłaszać tytuły do konkursu początkiem marca (po ogłoszeniu regulaminu Nagrody), natomiast z działaniami czytelniczymi ruszamy od kwietnia.

Bieżące informacje dotyczące projektu możecie śledzić na stronie http://mbp-oswiecim.pl/oferta/nagroda-literacka/

DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2014

Mamy dotację !

Końcem stycznia opublikowano wyniki naborów wniosków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja literatury i czytelnictwa na rok 2014. Złożonych zostało 437 wniosków z całej Polski z czego tylko 35 otrzymało dofinansowanie.
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu aplikowała o dotację na dwa projekty i z wielką radością informujemy, że oba zostały zaakceptowane i otrzymały dotacje.

Polecamy

Polecamy

W sekcji 'Kultura i dziedzictwo' Ministerstwo przybliża Państwu najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz informuje o przedsięwzięciach, w których istotną rolę odgrywa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czytaj więcej

"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Aktywizacja czytelnicza osób z dysfunkcją wzroku"

"Projekt ma na celu wspierać niewidomych i niedowidzących w przełamywaniu obaw i lęków związanych z integracją ze środowiskiem. Projekt ma również pomóc w korzystaniu z bogatej oferty Biblioteki, wprowadzając w świat nowoczesnych technologii i nowych mediów. Warunki, jakie stworzył gmach nowej biblioteki, umożliwiają realizację projektu zarówno bez barier architektonicznych jak i mentalnych. Cytat z "Małego Księcia - "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu", najlepiej oddaje ideę projektu służącego upowszechnianiu czytelnictwa wśród osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt łączy w sobie kilka elementów: aktywizację czytelniczą niewidomych i niedowidzących, upowszechnianie wiedzy o problemach niewidomych w środowisku i prezentowanie ich prawdziwych możliwości. Nie bez znaczenia pozostają walory spotkań integracyjnych umożliwiających przeżycie wspólnej przygody, a wszystko to w oparciu o wartościową literaturę i innowacyjne metody pracy i narzędzia.

Projekt będzie obejmował: naukę obsługi nowoczesnego sprzętu umożliwiającego bezwzrokowe czytanie ; zajęcia z biblioterapii pozwalające poprzez relaksację na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń i frustracji ; integracyjne zajęcia arteterapii wraz z przygotowaniem przedstawienia teatralnego, gdzie celem tych warsztatów będzie poznawanie niekonwencjonalnych, opartych na ruchu i akcji środków wyrazu teatralnego i użycie ich w zespołowym działaniu ; bajkoterapię, czyli zajęcia literackie z wykorzystaniem jednej z lepszych metod redukujących u dzieci wszelkiego rodzaju lęki i problemy poprzez zabawę literaturą. W ramach projektu nagrany zostanie również audioprzewodnik po Bibliotece, prezentujący zarówno budynek biblioteki jak i jej ofertę.

AUDIOPRZEWODNIK

AUDIOPRZEWODNIK

21. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego

Drugi projekt dotyczy organizacji 21. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego – naszego słynnego Koziołka. W jego ramach będziemy chcieli zaprosić oświęcimskie szkoły do jeszcze ściślejszej, niż do tej pory współpracy. Prowadzone będą warsztaty i spotkania będące metaforyczną podróżą przez nagrodzone „Koziołkiem” książki. Rezultatem projektu, oczywiście oprócz wyłonienia spośród nadesłanych pozycji najlepszej książki dla dzieci 2013 roku, będzie stworzenie gry planszowej, bazującej na wiedzy o samej nagrodzie, jej patronie i bohaterach nagrodzonych publikacji. Zaprosimy również uczniów szkół podstawowych na nowe, multimedialne lekcje biblioteczne, a także, jak co roku w październiku – na Święto Książki Dziecięcej i Galę wręczenia nagrody. Zapraszamy do udziału w zajęciach i szkoleniach, informacji udziela Dział Promocji i Centrum Literatury Dziecięcej.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>