DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2018

Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu pozyskała dotacje na działania na rzecz promocji czytelnictwa
i działalności kulturalnej w Oświęcimiu na łączną kwotę 185 tysięcy zł!

Złożyliśmy wnioski o dotację na 10 projektów i dostaliśmy wszystkie! Od maja, do grudnia 2018 roku Biblioteka zrealizuje działania dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób z dysfunkcją wzroku i bibliotekarzy z powiatu oświęcimskiego. Wybór działań i oferty będzie ogromny i zróżnicowany. Każdy znajdzie coś dla siebie.

dot

W ramach projektu 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej wyłoniona zostanie najlepsza książka dla dzieci, polskiego autora, wydana w ubiegłym roku. Odbędą się spotkania z autorami i ilustratorami, zajęcia wakacyjne dla najmłodszych, webinaria z badaczami literatury dla dzieci, a także uroczysta jubileuszowa gala.

Projekt „Na setkę – aktywizacja czytelnicza osób z dysfunkcją wzroku” to działania integracyjne skierowane przede wszystkim do osób mających problemy ze wzrokiem, ich opiekunów, a także zainteresowane osoby - zakładający cykl warsztatów literackich i filmowych, spotkań autorskich i zajęć kulturalnych. Równolegle do zajęć organizowane będą szkolenia korzystania z nowych technologii, umożliwiających osobom niewidomym stuprocentowe funkcjonowanie w świecie drukowanym.

„Akademia Rodzinna” to z kolei projekt skierowany do dzieci i rodziców. Będą oni wspólnie uczestniczyć w działaniach animujących czytelnictwo, w cyklu literackich warsztatów twórczych, rozwijających umiejętności rodzicielskie, spotkaniach autorskich, rodzinnych spotkaniach w bibliotece nocą. Skorzystają z pakietu startowego dla najmłodszych czytelników. Działania Akademii skupiają się na zacieśnianiu relacji rodzinnych, integrowaniu we wspólnym obcowaniu i kształtowaniu poczucia współodpowiedzialności. Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni w towarzystwie książki, z ciekawymi wydarzeniami i atrakcyjnymi formami spędzania czasu, gdzie można pobudzać umiejętności wychowawcze, podzielić się swoimi problemami z innymi rodzicami, znaleźć poradę u specjalistów, podpowiedź w fachowej literaturze, czy pomoc w biblioterapii.

„O sensownych tworach słownych. Literatura inaczej", to projekt zakładający podniesienie kompetencji pracowników z bibliotek powiatu oświęcimskiego poprzez cykl warsztatów ze znawcami literatury, praktykami z zakresu nowych technologii, metod pracy z użytkownikiem i wymiany doświadczeń podczas wyjazdów studyjnych. W ramach projektu zaprosimy również na cykl spotkań autorskich, wykładów literackich i audycji radiowych w Radiu Oświęcim.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie na działania w innych projektach.

W projekcie „Zagramy miasto. Młodzi na scenę! Patriotyzm jutra” - zapraszamy młodzież do udziału w warsztatach teatralnych w Bibliotece, których efektem będzie spektakl – czytanie performatywne tekstów prezentujących lokalne dzieje. W projekcie chcemy przede wszystkim dać młodzieży przestrzeń do działania. Inspiracją do twórczej aktywności staną się dla nich dzieje naszej małej Ojczyzny. Tradycja, kultura, historia, obyczaje, tożsamość narodowa są pewnym gwarantem zachowania człowieczeństwa we współczesnym świecie. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych przejawiających się w codziennym życiu, rozbudzanie zainteresowania małą Ojczyzną, jej historią, kulturą i życiem społecznym, a to wszystko przy użyciu takich metod pracy, jak warsztaty teatralne pod okiem profesjonalnego aktora.

W projekcie „Etnodizajn – robimy kulturę! - Na 100 Niepodległa” celem jest międzypokoleniowa edukacja dzieci i młodzieży, wzmacniająca więzi rodzinne. Podczas kreatywnych zajęć artystycznych, w rodzinnej atmosferze, młode pokolenie wspólnie z dziadkami będzie artystycznie interpretować pojęcie szeroko rozumianej niepodległości. Bazując na doświadczeniu starszego pokolenia przekażemy ich wiedzę i żywe świadectwo młodym. Poprzez warsztaty łączące elementy rękodzieła i twórczości ludowej z współczesnymi trendami, przywołamy historię tradycji regionalnych, polskiego folkloru i obyczajów.

Biblioteka pozyskała również dotację od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w projekcie Synergia sieci na organizację warsztatów podnoszących kompetencje pracowników oświęcimskich instytucji, a także grant z Instytutu Książki na organizację spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

Warto dodać, że od maja trwa realizacja projektu „O Finansach w Bibliotece”, dzięki któremu 40 osób po 50. roku życia zaprzyjaźni się ze światem finansów. Podczas organizowanych dla nich szkoleń, dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak kupować przez Internet, czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Poza tym kończymy realizację projektu „e-Mocni - szkolenia komputerowe dla dorosłych”, w ramach, którego przeszkoliliśmy 328 mieszkańców miasta. Uczestnicy zgłębiali wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu, poznawali aplikacje googlowskie, bankowość internetową, serwisy kulturalne, kupowali przez Internet itd.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty Biblioteki na jej stronie, na profilu na facebooku i na plakatach. Zachęcamy do zapisywania się na warsztaty. Wybór działań i oferty będzie ogromny i zróżnicowany, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Cieszymy się, że możemy dla mieszkańców Oświęcimia i wspólnie z nimi aktywnie tworzyć kulturę i promować czytelnictwo.Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony