Betlejemskie Światło dotarło do Biblioteki

Dzisiaj harcerze z Hufca ZHP Oświęcim przynosząc Betlejemskie Światło Pokoju do Biblioteki podzielili się z nami radosną nowiną, krzewiąc przy tym największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju (BŚP) – coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Organizatorem w Polsce jest Związek Harcerstwa Polskiego.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest razem z przesłaniem „Czyńmy pokój".
To okazja do głębokiej refleksji nad tym, czym jest pokój - w końcu to nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale także harmonia wewnętrzna, w której odnajdujemy równowagę ze sobą i innymi ludźmi.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony