Biblioteka w podróży #bibliotekaGK – konkurs

Biblioteka w podróży #bibliotekaGK

Zabawa konkursowa polegająca na zabraniu przygotowanego kamyka z oświęcimskiej Biblioteki w wakacyjną podróż. Kamień należy położyć w widocznym miejscu, by dostrzeżony przez inną osobę mógł dalej kontynuować swoją wyprawę. W miejscu docelowym wyjazdu prosimy o zrobienie zdjęcia bibliotecznego kamyka i dodanie go do podpiętego postu na fb @Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki z dopisaniem nazwy miejscowości, do której „dojechał” i hasztagu #biblioteka GK. Dzięki temu będziemy mogli przygotować mapę wakacyjnych podróży bibliotecznych kamieni. Zdjęcia z małych i dużych podróży bibliotecznych kamyków, które najbardziej skradną bibliotekarskie serca zostaną nagrodzone. Kamyki będzie można zabierać z Biblioteki w terminie od 05.07 do 30.09.2021 r. Zabawa jest inspirowana grupą fb #kamyczki.

REGULAMIN KONKURSU Biblioteka w podróży #bibliotekaGK

Organizator konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - Wypożyczalnia dla dorosłych

Termin
05.07.2021 do 30.09.2021 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprezy oraz do zmiany terminu imprezy, a także prawo do odwołania imprezy, o czym poinformuje na www i na facebooku Biblioteki.

Cel konkursu
1. Zachęcenie Czytelników do korzystania z usług Biblioteki.
2. Pobudzanie kreatywności.
3. Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu oraz jej działań na rzecz promocji czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby posiadające własne konto biblioteczne, w przypadku jego nie posiadania, aby przyłączyć się do akcji należy je założyć.
2. Liczba uczestników imprezy jest nieograniczona.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Publikacja wizerunku Uczestnika np. na stronie Biblioteki w sprawozdaniu po wydarzeniu następuje po wyrażeniu przez niego zgody.
5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zasady i szczegółowe informacje
1. Zabawa Biblioteka w podróży polega na wzięciu specjalnie przygotowanego kamyka z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu i zabraniu go ze sobą w wakacyjną ( i nie tylko) podróż. W miejscu docelowym wyjazdu prosimy o wpisanie miejscowości i zrobieniu zdjęcia bibliotecznego kamyka oraz dodanie tego zdjęcia do podpiętego postu na fb @Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki #bibliotekaGK.
2. Kreatywne osoby zapraszamy do stworzenia własnego bibliotecznego kamyka. Kamyki należy pomalować farbami akrylowymi i markerami oraz zabezpieczeniu go bezbarwnym, akrylowym lakierem. Kamienie można pomalować w dowolny sposób, używając przy tym nieograniczonej wyobraźni, pamiętając by po jednej stronie zaznaczyć kod 32-600, fb oraz #bibliotekaGK
3. Kamień należy położyć w widocznym miejscu, aby szybko znalazł osobę, która go dostrzeże i zechce podjąć się dalszej zabawy w podróże biblioteczne kamyka.
4. W konkursie na zdjęcie z małych i dużych podróży bibliotecznych kamyków na podstawie fotografii zostaje wyłoniony zwycięzca.
5. Kryterium oceny, którymi kierować się będzie Jury, będzie ciekawe ujęcie na dowolnym tle, kamyka oznaczonego hasztagiem #bibliotekaGK oraz kodem 32-600 dodanym do podpiętego postu na fb @Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki. Liczy się kreatywność, pomysłowość, dbanie o szczegóły.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.10.2020 na stronie internetowej biblioteki www.mbp-oswiecim.pl i Facebook’u.

Nagrody
1. Spośród zdjęć jury wybierze 4 zwycięskie.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.10.2020 na stronie internetowej biblioteki www.mbp-oswiecim.pl i Facebook’u. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
3. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Zgodnie z: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Domek na plaży” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu”.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora - Biblioteki oraz na stronie internetowej www.mbposwiecim.pl.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu i wprowadzania w nim zmian, o których poinformuje na stronie www.mbp-oswiecim.pl.
6. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo do odwołania gry lub przeniesienia na inny termin.

Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (zbierane zgodnie z realizowanym zadaniem) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, dokumentacyjnych imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
3. Szczegółowe klauzule informacyjne są dostępne: na stronie internetowej Biblioteki, w trakcie rejestracji oraz w miejscach wyznaczonych w Bibliotece.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony