Centrum Literatury Dziecięcej

To ośrodek naukowo-badawczy, dokumentacyjny i informacyjny, zajmujący się promocją czytelnictwa oraz najlepszych książek dla dzieci.

Idea CLD pojawiła się na początku lat 90-tych. Zrodziła się ona z kontaktów z prof. Joanną Papuzińską i innymi badaczami, krytykami i osobami zrzeszonymi w Polskiej Sekcji IBBY. W początkowych zamierzeniach miał to być ośrodek o charakterze naukowo – badawczym i dokumentacyjnym. Ważną rolę odegrały: współpraca z uczelniami w dziedzinie promocji książki dziecięcej i młodzieżowej; międzynarodowe i ogólnopolskie sesje i konferencje organizowane w latach 1994-2001; posiadanie kolekcji różnojęzycznych i realizacja programu „Prezentacja kultur innych krajów” i organizacja Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Projekt CLD konkretyzował się dopiero od roku 2007, kiedy to uwzględniono go w strukturze MBP (od tej pory CLD działało w ramach Filii nr 5 – Biblioteki Dla Dzieci i Młodzieży „Pod Słoneczkiem”), ustalono zakres działania Centrum, opracowano projekt, który uzyskał wsparcie finansowe MKiDN oraz otrzymano pierwsze dary książkowe od prof. Joanny Papuzińskiej. Przystąpiono także do prac technicznych związanych z opracowaniem zbiorów, a w chwili rozpoczęcia budowy nowego gmachu oświęcimskiej biblioteki powołano Radę Programową, która we wrześniu 2012 roku ukonstytuowana została oficjalnym rozporządzeniem Dyrektora Biblioteki.

Kontynuując dotychczasowe działania CLD, a także poszerzając zakres jego działania w oparciu o zapotrzebowanie użytkowników, na spotkaniu Rady Programowej z 17 października 2012 roku ustalono, iż do najważniejszych zadań CLD na kolejny rok należy:
- dalsze pozyskiwanie zbiorów do kolekcji obcojęzycznych oraz ich udostępnianie i wykorzystywanie do różnorodnych zajęć;
- działanie na rzecz popularyzacji dobrych książek, poprzez listy pozycji polecanych i recenzje umieszczane na stronie biblioteki oraz na blogu Biblioteki Młodych;
- służba informacyjna i edukacyjna dotycząca literatury dziecięcej oraz opracowań naukowych z tegoż zakresu.

Nad działalnością Centrum czuwają znawcy, badacze i historycy literatury dla dzieci z polskich ośrodków naukowych tworzący Radę Programową.

„Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom, ale również zagrożeniom, pragniemy w dalszym ciągu opierać funkcjonowanie CLD na solidnych podstawach akademickiej teorii oraz bibliotekarskiej praktyki najwyższych lotów. (…) Wierzymy, że wytyczone w przeszłości cele będą miały swoją kontynuację obecnie, kiedy CLD funkcjonuje już w nowym budynku Biblioteki GALERII KSIĄŻKI, a jego usytuowanie pozwala w zakresie bieżących działań, pełnić funkcję zarówno sprofilowanej na książkę dziecięcą czytelni naukowej, jak i działu, który, również z pomocą Rady Programowej, może służyć Bibliotece Młodych, jako organ doradczy. Ponadto, bazując na współpracy z Członkami Rady, pragniemy w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na mapie ośrodków zajmujących się literaturą dla dzieci oraz służyć bibliotekarzom, rodzicom, nauczycielom i studentom.”
Fragment uzasadnienia zarządzenia powołującego Radę Programową.

Członkowie Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej:

Prof. zw. dr hab. Alicja Baluch czytaj więcej
Dr Małgorzata Chrobak czytaj więcej
Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska - Kwaśniewicz czytaj więcej
Dr Anna Maria Krajewska czytaj więcej
Mgr Maria Kulik czytaj więcej
Mgr Jerzy Kumiega czytaj więcej
Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński czytaj więcej
Dr Grażyna Lewandowicz - Nosal czytaj więcej
Prof. dr hab. Jolanta Ługowska
Prof. dr hab. Jan Malicki
Dr Wanda Matras - Mastalerz czytaj więcej
Mgr Stanisława Niedziela czytaj więcej
Prof. zw. dr hab. Joanna Papuzińska czytaj więcej
Dr hab. Michał Rogoż czytaj więcej
Prof. nadzw. dr hab. Alicja Ungeheuer - Gołąb, Przewodnicząca Rady czytaj więcej
Prof. dr hab. Ryszard Waksmund czytaj więcej
Mgr Jerzy Woźniakiewicz czytaj więcej
Prof. dr hab. Małgorzata Wójcik - Dudek czytaj więcej
Prof. dr hab. Krystyna Zabawa czytaj więcej

W CLD gromadzona jest literatura z zakresu historii, teorii, krytyki i czytelnictwa książki dziecięcej i młodzieżowej, jak i obcojęzyczne kolekcje literatury dziecięcej oraz książki dla dzieci i młodzieży wyróżnione nagrodami literackimi.

Wśród zbiorów wyróżnić ponadto należy: dary otrzymane od prof. dr hab. Joanny Papuzińskiej-Beksiak, zbiory specjalne: „Korczakiana” (dzieła Korczaka, wspomnienia, biografie, opracowania naukowe na temat twórczości Doktora) i „Losy Dziecka” – książki beletrystyczne dotyczące losów dzieci w okolicznościach konfliktów zbrojnych, wspomnienia, opracowania krytyczne

W zbiorach CLD znajdują się również: zbiory obcojęzyczne: „Wędrująca wystawa” – kolekcja prawie stu książek w różnych językach oraz dwadzieścia trzy kolekcje jednojęzyczne (m.in. amerykańska, czeska, duńska, estońska, grecka, hebrajska, holenderska, indonezyjska, japońska, kanadyjska, koreańska, litewska, norweska, rosyjska).

Zachęcamy do wypożyczenia wędrującej wystawy. Kontakt z CLD 33- 8479808

CLD działa w porozumieniu z Polską Sekcją IBBY i Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, a także przy współpracy ze społecznością bibliotekarzy – Labib i społecznością nauczycieli Superbelfrzy.

Centrum Literatury Dziecięcej koordynuje projekt Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Szczegóły w zakładce Nagroda Literacka.
koziolek

Nagroda została ustanowiona w 1994 roku (za książkę wydaną w 1993) przez Fundację "Książka dla Dziecka" i redakcję czasopisma o książce dla dziecka "Guliwer" w hołdzie dla znakomitego polskiego pisarza dla dzieci i młodzieży, którego książki cechuje humor i silna wiara w prymat dobra.

Jest przyznawana co rok żyjącemu polskiemu autorowi za wyróżniającą się podobnymi cechami książkę literacką dla dzieci młodszych, opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody. Od 2004 roku rolę organizatora nagrody przejęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Patronat medialny sprawuje redakcja "Guliwera".

Książki mogą zgłaszać wydawcy, czytelnicy, a także biblioteki i inne zainteresowane instytucje. O przyznaniu nagrody decyduje jury powoływane przez organizatora. Nagroda jest pieniężna, laureaci otrzymują statuetkę Koziołka Matołka z brązu, wykonaną przez znakomitego rzeźbiarza Andrzeja Renesa, twórcę pomnika Kornela Makuszyńskiego z Koziołkiem Matołkiem w Zakopanem przed willą "Opolanka", gdzie znajduje się muzeum Makuszyńskiego.

"Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiliśmy - pragnąc, by nazwiska najlepszych współczesnych polskich autorów piszących dla dzieci znane były wszystkim i aby nie ginęły w zapomnieniu wśród stosów kolorowych "disnejek" (Joanna Papuzińska).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań związanych z Nagrodą Literacką znajdą Państwo w zakładce - O Bibliotece - Nagroda Literacka:
26. ONL
25. ONL
24. ONL
23. ONL
22. ONL
i BLOGU CLD

Lokalizacja:
Centrum Literatury Dziecięcej znajduje się na I piętrze tuż obok Biblioteki Młodych.
Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Kontakt:

adres e-mail: cld@mbp-oswiecim.pl
tel. 33 847 98 08

Więcej informacji o CLD i aktualnych wydarzeniach znajdą Państwo na naszym blogu: BLOGU CLD. Zapraszamy do polubienia nas na FACEBOOK

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony