Zapraszamy wszystkich do wakacyjnej zabawy! Stwórzmy razem „LITERACKI MAPOWNIK”. W jaki sposób?
Zabawa będzie polegać na dodaniu do podwieszonego postu z informacją o konkursie #mapownikGK komentarza oraz zdjęcia, dotyczącego miejsca powiązanego literacko z akcją wybranej książki, bohaterem, autorem lub tytułem. My z kolei zaznaczając na mapie miejsca wybrane przez Państwa, stworzymy literacką mapę podróży.

Odwiedźcie miasta i miejsca Waszych ulubionych autorów oraz znanych mistrzów pióra, powiążcie nazwę z interesującą Was fabułą bądź bohaterem. My przedstawimy te miejsca, które zainteresowały Was, nasi Czytelnicy, z literackiego punktu widzenia, to znaczy takie, które zostały opisane na kartach powieści lub w wierszu, bowiem w ostatnich latach polska literatura wchodzi w wyjątkowe relacje z przestrzenią. Często konkretne miejsca z ich mikrohistorią, społecznym kolorytem oraz aluzyjną symboliką, mogą stanowić wstęp dla budowania opowieści. To połączenie literatury i geografii jest niezwykle korzystne, i to dla obu stron. Czasem są to miejsca świetnie znane, ale inaczej przedstawione, a czasem jesteśmy zabierani do miejsc bardzo intymnych i kameralnych, gdzie literatura wkracza incydentalnie.

Termin zgłoszeń: 1.07 - 30.09.2022


Literacki mapownik_regulamin

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony