Spotkajmy się w Bibliotece !

Zapraszamy na poranki literackie i lekcje biblioteczne

Zapraszamy na lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Nasze zajęcia dostosowane są nie tylko do wieku, ale i zainteresowań uczestników, dlatego też spotkania mają charakter warsztatów angażujących uczniów, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody pracy. Ponadto dysponujemy przygotowaną do celów edukacyjnych klasopracownią, nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Proponujemy kilka obszarów tematycznych.

Wybierz temat. Przyjdź na lekcje ! Zapraszamy

Oferta dla przedszkoli

Oferta dla szkół podstawowych

Oferta dla szkół średnich

Spotkania edukacyjne

Dlaczego warto przyjść na lekcje do Biblioteki ?

Warsztaty dla dorosłych

Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy studentów Tematy zajęć
Lekcje

Lekcje

Pamiętaj, to Ty najlepiej znasz swoją grupę. Wybierając lekcję zastanów się, czy uczestniczki i uczestnicy zajęć poradzą sobie z danym tematem. Czy nie będzie dla nich zbyt łatwy? W razie potrzeby skorzystaj lekcji na wyższym lub niższym poziomie.
Czytaj więcej
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony