POZOSTAŁE DOTACJE I GRANTY NA ROK 2019


Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, oprócz dotacji z MKiDN, pozyskała w 2019 roku także pięć innych dotacji na działania związane z promocją czytelnictwa i działalnością kulturalną w Oświęcimiu, na łączną kwotę 38 300 zł.


Tradycja w garnku
Czy wiecie, że Marszałek Piłsudski nie lubił bigosu, chociaż była to potrawa pochodzącą z jego rodzinnych stron. O tym i wielu innych smacznych, ale przede wszystkim historycznych faktach dowiedzą się uczestnicy działania „Tradycja w garnku. O dziedzictwie kulinarnym”, na który Biblioteka Galeria Książki otrzymała dotację z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. „Tradycja w garnku” to projekt oparty na międzypokoleniowej współpracy seniorów i juniorów, którzy zasmakują w kuchni galicyjskiej, w pysznych gołąbkach i chrupiących obwarzankach, będą ze smakiem poznawać dzieje swojej małej Ojczyzny, a przy tym wzmocnią więzi rodzinne. Pokażemy jak tożsamości: polska, austriacka, żydowska spotykają się w garnku i przy kawiarnianym stole. W ramach projektu zaplanowane są warsztaty kaligrafii, makatkowe mądrości – czyli warsztat „Około kuchenny - Makatka w formie fartucha”, we współpracy z Uszytkowe Czary Mary, spotkanie z Ewą Wachowicz w kooperacji z Kołem Gospodyń Wiejskich z Włosienicy, spotkanie z Anną Kaszubą Dębską, współautorką książki „Kierpce, wianki, obwarzanki”, a efektem wspólnych działań w oświęcimskiej Bibliotece będzie „Przepiśnik regionalny”. Nasz garnek pełen tradycji pomieści spotkania, warsztaty międzypokoleniowe, a okraszony będzie przepisami z tradycyjnej, małopolskiej kuchni.

Aktywna 11
Aktywna 11 to projekt aktywizujący społeczność Oświęcimia, nawiązujący do 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, na który Biblioteka otrzymała dotację z Urzędu Miasta. W ramach tego działania zależało nam na aspekcie włączającym uczestników w przygotowanie kotylionów, kokard narodowych, flag, wianków, pocztówek i malowania toreb, które będą wykorzystane podczas obchodów 11 listopada, na pochodzie w mieście Oświęcim, po mszy patriotycznej oraz na Placu T. Kościuszki. Narodowe barwy biało- czerwone będą towarzyszyć przez całe warsztaty, a mieszkańcy w miłej atmosferze będą mogli nawiązać dobre relacje ze współuczestnikami, dodatkowo przypominając sobie jak ważne jest kultywowanie tradycji i pielęgnowanie kultury narodowej. Działania zaplanowane w projekcie Aktywna 11 mają uświadamiać potrzebę współuczestniczenia w ważnych dla naszego kraju rocznicach – poprzez udział mieszkańców Małej Ojczyzny, jaką jest nasz Oświęcim w społecznych działaniach - w tym przypadku w święcie 11 Listopada, podkreślanie i wzmacnianie wartości wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej, a jednocześnie wzmacnianie wizerunku miasta jako miejsca, w którym można aktywnie działać.

Jesień pod wąsem
To projekt dotowany z programu Koalicje dla Niepodległej, którego celem jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania mają wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. W tematykę projektu zostały wplecione warsztaty technologiczne: tworzenie komiksu – Historia z wąsem w tle, druk 3D – W drukarni Piłsudskiego, programowanie muzyczne – Zaprogramowane Legiony, grafika komputerowa, programowanie robotów. A także warsztaty String art, warsztaty kucharskie – W kuchni Piłsudskiego, warsztaty tworzenia biżuterii - Z Puzderka Marysi, warsztaty rękodzielnicze - Tworzenie kotylionów I warsztaty tworzenia witrażu – Szklane obrazy.

Spotkania autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Program Dyskusyjne Kluby Książki jest realizowany w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych. Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy.

Blokowisko
Dotacja celowa na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie wakacji pozyskana z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim.
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony