log

Budowa nowej siedziby dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu - projekt dofinansowany w ramach:

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury Schemat A - Rozwój infrastruktury kulturalnej

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI / fot. Sebastian Smelkowski


Od 2011 roku Biblioteka w Oświęcimiu mieści się w nowej siedzibie. 4 lipca została otwarta nowa biblioteka i stanowi nową przestrzeń spotkań ludzi, miejsce gdzie każdy zrealizuje swoje potrzeby czytelnicze i miło spędzi czas. Miasto otrzymało dotację unijną na budowę nowej siedziby dla Oświęcimskiej Książnicy. Całkowity koszt zaplanowano na ponad 16 mln zł, przy czym dotacja z UE to także ponad 12 mln zł. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2009 r. Nowa siedziba Biblioteki jest nie tylko nowoczesną i funkcjonalną placówką o powierzchni ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych, ale także trwałą platformą międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne.

Biblioteka - widok od ulicy Dąbrowskiego


Innowacyjna bryła budynku – „Galeria Książki” - stanowi, przestrzeń spotkań wszystkich użytkowników. Funkcja wewnątrz biblioteki ukształtowana została wokół otwartych przestrzeni komunikacyjnych, bez żadnych barier architektonicznych tak, by każdy wchodząc „niejako przy okazji”, mógł poruszać się w niej w sposób nieskrępowany. W przejrzysty sposób mógł zapoznać się z ofertą kulturalną, bez problemów oddać lub wypożyczyć zbiory, obejrzeć wystawę (w galerii w ciągach komunikacyjnych), umówić się ze znajomymi na film, zrobić prasówkę w sprzyjającej atmosferze, skorzystać z internetu. W „bawialni dla dzieci” zapewnić swoim pociechom miłe i pożyteczne spędzenie czasu.

Dział obcojęzyczny - II piętro


Oświęcimska Biblioteka wyglądem przypomina galerię. Na najniższej kondygnacji znajduje się garaż podziemny, rowerownia oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze bryłę obiektu przecina wzdłuż „Galeria przechodnia”, która stanowi jednocześnie szlak komunikacyjny i miejsce, gdzie można przy okazji obejrzeć wystawę. Po jednej stronie holu znajduje się aula - sala konferencyjna na 140 miejsc, która może być w zależności od potrzeb dzielona na dwie części. Aula wyposażona jest w sprzęt audiowizualny oraz zaplecze do np. tłumaczeń symultanicznych. Obok mieści się klasopracownia wyposażona w tablice multimedialną do lekcji i wykładów bibliotecznych, zajęć zespołowych, warsztatów edukacyjnych.

Z kolei Biblioteczny Ośrodek Informacji zajmuje się wypożyczeniami międzybibliotecznymi, przygotowaniem zestawień bibliograficznych oraz informacją: prawną, europejską i regionalną. Nowy dział Multimedia oprócz książek mówionych i e-booków zawiera zbiory audiowizualne programy i gry edukacyjne oraz filmy i muzykę, z których można skorzystać na miejscu w dwóch salkach kinowych (na 16 i 20 miejsc). Dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu przewidzieliśmy filmy z audiodeskrypcją. Do dyspozycji czytelników jest również multilektor i komputerowy program udźwiękawiający.

Widok od ulicy Tysiąclecia / fot. Sebastian Smelkowski


Dla rodziców i opiekunów z małymi dziećmi oddajemy Mikroświat zabawy – bawialnię, gdzie oprócz tzw. małpiego gaju z przeszkodami i kolorowymi piłeczkami prowadzone są zajęcia edukacyjne np. w teatrzyku kukiełkowym oraz głośne czytanie bajek. Kawiarnia prasowa i salonik czasopism to miejsca, gdzie można przeczytać prasę codzienną i czasopisma. Docelowo planujemy udostępnić naszym użytkownikom około 100 tytułów.

Parter Galerii Książki jest zaprojektowany tak, aby przechodząc Galerią Przechodnia można było zobaczyć, co dzieje się w poszczególnych pomieszczeniach, a jednocześnie nie przeszkadzać w zajęciach, dlatego wszystkie wejścia mają przeszklenia.

Na pierwszym piętrze ulokowana jest czytelnia naukowa i czytelnia internetowa, a po drugiej stronie Biblioteka Młodych. Tam znajduje się dużo atrakcji zarówno dla najmłodszych czytelników, jak i dla młodzieży. Na przykład dla maluchów jest świetnie wyposażony kącik malucha z teatrzykiem, sklepem i kolorowymi bajkami, a dalej - młodzież - ma „malucha”. Tak, wnieśliśmy tam fiata 126p, w którym urządziliśmy mini czytelnię. To trzeba zobaczyć.

Z kolei dla „Bardzo Ważnych Rodziców” - urządzone zostało miejsce tzw. VIP, w którym mogą wspólnie z dziećmi oddać się lekturze, obejrzeć telewizję oraz zagrać w piłkarzyki, cymbergaja, X-Boxa czy PlayStation. Ostatnia kondygnacja naszej biblioteki to wypożyczalnia dla dorosłych oraz dział książki obcojęzycznej.

Dach biblioteki zwieńczony jest świetlikiem, dostarczającym naturalne światło do jej wnętrza, a zastosowanie przez architektów przy zewnętrznej elewacji okładzin ceramicznych będących jednocześnie łamaczami światła, daje tęczowe refleksy świetlne. We wszystkich wnętrzach dominują jasne kolory, beton architektoniczny i szkło, które stanowią doskonałe tło dla zbiorów. Biblioteka wyposażona jest w dwie windy i spełnia wszystkie kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obiekt biblioteki, do którego można wejść z dwóch stron przedłuża przemyślana przestrzeń komunikacyjna z zielenią, ławkami i pylonami, miejscami do wypoczynku, parkingiem i ciągami pieszymi.

Nowa Biblioteka jest wizytówką i elementem promocji miasta. Naszym atutem jest niewątpliwie jej lokalizacja i skupienie w jednym miejscu wszystkich usług i zbiorów. Odpowiada na zidentyfikowane potrzeby wszystkich grup odbiorców. Odpowiednie pomieszczenia zapewnią prawidłowe gromadzenie, udostępnianie i ekspozycję zbiorów, dają możliwość organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć (lokalnych, krajowych, międzynarodowych). Ponadto nowy budynek MBP stanowi centrotwórczą, komfortową i reprezentacyjną jednostkę kultury Miasta Oświęcim pozytywnie wpływając na wizerunek obszaru Miasta, jak i Małopolski Zachodniej, znanej jako znaczący region oświatowo – kulturowy.

    Termin oddania do użytku czerwiec 2011 ; powierzchnia użytkowa: 5205 m2 ; Kubatura: 25558 m3
    Firmy uczestniczące w realizacji obiektu: Biuro projektowe: Susuł & Strama Architekci s.c. ; generalny wykonawca - DOMBUD S.A. ; inwestor - Urząd Miasta Oświęcim

1948 r. - rok założenia biblioteki miejskiej

1952 r. - utworzenie Biblioteki Powiatowej

1974 r. - założenie miejskiej filii nr 2 na nowo powstałym osiedlu "Błonie"

1979 r. - założenie miejskiej filii nr 3 – na Kolonii Lenina

1980 r. - przejęcie bibliotekę zakładową ZCHO - powstała filia nr 4

1985 r. - powstała filia nr 5 na osiedlu Zasole

1989 r. - MBP otrzymała w darze od Zarządu Wojewódzkiego PZN w Bielsku-Białej zbiór 1638 kaset, dzięki czemu można było przekształcić dotychczasowy punkt "książki mówionej" w filię biblioteczną nr 6 , przeznaczoną dla osób z dysfunkcją wzroku.

1991 r. - połączenie filii nr 5 i filii nr 3. Nowej placówce przy ulicy Obozowej 20 nadano miano filii nr 3

1993 r. - utworzenie filii specjalistycznej nr 5 dla dzieci i młodzieży

W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie użytkowników biblioteki na szybką, aktualną i wyczerpującą informację, w 1994 roku utworzono dział informacyjno-bibliograficzny, a w 1996 roku otworzono czytelnię prasy

1994 r. - rozpoczęcie procesu automatyzacji i komputeryzacji MBP

1999 r. - nadanie bibliotece imienia, oświęcimianina Łukasza Górnickiego. Od tego roku również, biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej

2004 r. - Biblioteka przejmuje organizacje Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

2009 r. - wniosek o dofinansowanie budowy nowej siedziby MBP został oceniony najwyżej spośród wszystkich, 38 projektów zgłoszonych do Zarządu Województwa Małopolskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A - Rozwój infrastruktury kulturalnej. Wartość inwestycji 16,2 mln zł

2009 r. - rozpoczęcie budowy nowej siedziby biblioteki

4 lipca 2011 r. - uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Nojego 2B

sierpień 2011 r. - Uchwała Nr XI/183/11 - zmiana nazwy na: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

czerwiec 2012 r. - Uchwała nr XXII/441/12 Rady Miasta z dn. 27 czerwca 2012 w sprawie nadania nazwy Aleja Pisarzy dla ciągu pieszego położonego pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a Miejską Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu

2012 r. - Uroczyste otwarcie Alei Pisarzy

maj 2013 r. - Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

grudzień 2013 r. - 65 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

grudzień 2014 r. - I Ogólnopolska Konferencja "O wolności i prawach człowieka"

sierpień 2015 r. - Wizyta Premier RP Ewy Kopacz

15 grudnia 2018 r. - 70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

Patronem Biblioteki w Oświęcimiu jest Łukasz Górnicki - pisarz polityczny, poeta i tłumacz, który urodził się w 1527 roku w Oświęcimiu, jako syn ubogich mieszczan z Bochni, Marcina Góry i Anny z Gąsiorków. Opiekował się nim wuj Stanisław Gąsiorek zwany Kleryką, który w 1538 roku sprowadził siostrzeńca do Krakowa. To on dbał o jego wykształcenie i torował drogę w karierze dworskiej. Około roku 1545 Górnicki został pisarzem kancelaryjnym na renesansowym dworze biskupa krakowskiego S. Maciejowskiego. Z poselstwem F. Padniewskiego wyjechał do Siedmiogrodu, a potem na studia do Włoch. W 1552 roku wstąpił do kancelarii królewskiej. Przyjąwszy niższe święcenia, otrzymał probostwo w Wieliczce, a potem w Kętach.

Patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu


W 1557 roku wyjechał na studia do Padwy. Po powrocie do kraju został sekretarzem, a potem dozgonnie bibliotekarzem królewskim. Przyjaźnił się z J. Kochanowskim i A. Nideckim. W 1565 roku został nobilitowany, a w 1565 roku, wraz z biblioteką królewską przeniósł się z Wilna do Tykocina, gdzie został starostą. W 1566 roku wydał swe główne dzieło "Dworzanina Polskiego". Za Stefana Batorego, choć należał do szczerych zwolenników jego polityki, sporadycznie uczestniczył w życiu publicznym. Zajęty był bowiem rozwijającą się gospodarką oraz coraz to nowymi procesami i zatargami majątkowymi. Ból po zgonie żony Barbary (w 1587 r.) wypowiedział w sugestywnym trenie, rozpoczynającym powrót do zaniechanej po Dworzaninie pracy literackiej. Przełożył tragedię Seneki "Troas" oraz jego wykład filozoficzny "Rzecz o dobrodziejstwach". Pod koniec życia napisał dwa dzieła polityczne nie wydane za życia: „Rozmowa Polaka z Włochem” oraz traktat "Droga do wolności", przedstawiający projekty reform w zakresie form władzy, organizacji sądów i skarbu. Był również autorem pamiętnika anegdotycznego "Dzieje w Koronie Polskiej".

 

Wraz z J. Kochanowskim i J. Januszewskim był współautorem rozprawki o zasadach pisowni polskiej "Nowy karakter polski". Miłośnik języka polskiego, posługiwał się nim precyzyjnie, bez latynizmów, zyskując sławę jednego z najświetniejszych stylistów i twórców polskiej prozy renesansowej. Zmarł 22 lipca 1603 roku w Lipnikach pod Tykocinem. Rok 2003 obchodzono w Oświęcimiu jako Rok Łukasza Górnickiego.


1997 r. – Nagroda "Biblioteka Roku 1997" w województwie bielskimFantasynowości dla dorosłych


1997 r. – Bibliotekarz Roku 1997 w województwie bielskim dla kierownika Filii Nr 5 Stanisławy Niedzieli.

1997 r. - Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności przyznany przez Kapitułę Laurów (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach).

1998 r. - Medal Miasta Oświęcimia przyznany przez Zarząd Miasta Oświęcim.

2002 r. - Honorowa Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989 –1999. (Dar od Fundacji).

2002 r. - Nagroda Główna w ogólnopolskim konkursie „Z ekonomią na ty”, zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową.


2002 r. - Nominacja do Nagrody Prezydenta RP „Sztuka Młodym” dla Filii Nr 5


2002 r. Statuetka Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom – dla Koordynatora Regionalnego Stanisławy Niedziela i Filii Nr 5 dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu. Za wzorowo realizowaną całoroczną kampanię czytania dzieciom oraz I Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

2003 r. - Medal dla Filii Nr 5 za organizację „II Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom" i aktywny udział w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom


2009 r. - Wniosek o dofinansowanie budowy nowej siedziby MBP został oceniony najwyżej spośród wszystkich, 38 projektów zgłoszonych do Zarządu Województwa Małopolskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A - Rozwój infrastruktury kulturalnej. Wartość inwestycji 16,2 mln zł.

2010 r. - Wyróżnienie Specjalne w Konkursie organizowanym przez Fundację ABC XXI na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2008/2009.

2011 r. - Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu Leszka Palusa.

marzec 2012 r. - Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI została włączona do europejskiej bazy wzorcowych bibliotek z całego świata


maj 2012 r. - Platynowe Wiertło 2011" w kategorii budownictwo użyteczności publicznej firmie DOMBUD za budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Wyróżnienie dla pracowni architektoniczno-budowlanej Susuł & Strama Architekci za projekt budynku.

wrzesień 2012 r. - I miejsce w konkursie Tydzień Bibliotek 2012

grudzień 2012 r. - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie FunEnglish

20130121_0000

27 grudnia 2012 r. - Wyróżnienie w konkursie MRPO EUROLIDER Małopolski

IMG_4278

styczeń 2013 r. - I Nagroda za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom"

20130206_0000

wrzesień 2013 r. - certyfikat "Nowoczesna Biblioteka"

Certyfikat Nowoczesna Biblioteka

luty 2014 r. - certyfikat "Miejsce przyjazne czytaniu"

1517393_604556619624853_1930557904_n

październik 2014 r. - certyfikat "Miejsce przyjazne maluchom"

10313731_735693383177842_2437180705098468533_n

październik 2014 r. - Statuetka dla Miasta Oświęcim "Samorząd Równych Szans" za działania Biblioteki na rzecz osób niepełnosprawnych

dyp

październik 2014 r. - Miasto Oświęcim za projekt „Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu” – laureat w kategorii „Przestrzeń do życia”

luty 2016 r. - Projekt Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI "Interpretuj i eksperymentuj" realizowany w ramach 22. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej został wyróżniony w międzynarodowym konkursie MEDEA Awards 2016

ScanImage001

październik 2016 r. - Portal culture.pl uznał Bibliotekę GALERIA KSIĄŻKI za jedną spośród 10 niezwykłych bibliotek w Polsce - czytaj tutaj

28 listopada 2016 r. - Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI otrzymała tytuł najlepszej Biblioteki w kategorii miast powyżej 15 tys. bez prawa powiatu w rankingu Rzeczpospolitej 2016

zdj

listopad 2018 r. - Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI otrzymała tytuł najlepszej Biblioteki w Małopolsce i III miejsce wśród najlepszych Bibliotek w Polce wg rankingu Rzeczpospolitej i Instytutu Książki 2018 r.

ranking2
ranking


listopad 2019 r. - Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI otrzymała tytuł najlepszej Biblioteki w Małopolsce wg rankingu Rzeczpospolitej i Instytutu Książki 2019 r.


zdj

Strategia Rozwoju Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI 2014-2021 Pobierz Strategia Biblioteki 2014-2021

JUBILATKA z okazji 65-lecia Biblioteki

Galeria Książki

Galeria Książki

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej powstał w oparciu o zwycięską pracę, którą przygotowaliśmy na ogólnopolski konkurs ..
Czytaj artykuł
An open book...

An open book...

The building of Municipal Public Library was built on the basis of the winning design which Susul & Strama Architekci prepared for the national competition announced by the Town of Oświęcim
Read more
The Book Centre

The Book Centre

The Book Centre in Oświęcim is a modern and functional public library. The innovative shape and block of the building provides meeting space for all users.
Read more
Realizacje: Biblioteka w Oświęcimiu

Realizacje: Biblioteka w Oświęcimiu

Kiedy zastanawialiśmy się nad odpowiedzią na pytanie jak powinna wyglądać współczesna biblioteka wiedzieliśmy, że..
Czytaj więcej
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony