Koziołkowa lektura to projekt stworzony przez oświęcimską Bibliotekę dla nauczycieli języka polskiego
oraz bibliotekarzy bibliotek szkolnych, publicznych oraz pedagogicznych.

Dlaczego „Koziołkowa lektura”

Od 1994 roku przyznawana jest Ogólnopolska Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego, która ustanowiona została, aby promować najlepszą polską literaturę dla dzieci. Od 2004 roku rolę organizatora przejęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Od 16 lat Biblioteka prowadzi zatem intensywnie działa promujące czytelnictwo i najlepsze polskie książki dla dzieci. W ramach Biblioteki funkcjonuje specjalna jednostka, czyli Centrum Literatury Dziecięcej, które w sposób szczególny zajmuje się promocją czytelnictwa oraz wiedzą o najlepszej literaturze dla dzieci.

Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy o współczesnej literaturze dla dzieci oraz nowoczesnych metodach promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Projekt składa się z kilku elementów:
1. Grupa „Koziołkowa lektura” na Facebooku, na której będziemy dzielić się informacjami o literaturze (prezentacja wybranych tytułów ze szczegółowym omówieniem) i metodach promocji czytelnictwa oraz dyskutować o wyzwaniach, jakie stawia promowanie czytelnictwa.
2. Cotygodniowy dedykowany newsletter o nowościach literackich i inspiracjach do działania (wraz z gotowymi kartami pracy do pobrania).
3. Dodatkowe akcje takie, jak: wymiana pocztówek/listów między szkołami; zachęta do pisania dziennika.

W ramach udziału w akcji będzie można również wziąć udział w mikrowykładach i ćwiczeniach poświęconych literaturze dla dzieci oraz metodom interpretacji, a także biblioterapii i bajkoterapii.


Jakie treści znajdziesz w newsletterze oraz grupie „Koziołkowa lektura”?


Plan pracy został przygotowany na cztery miesiące jesienno-zimowego semestru szkolnego. Każdy miesiąc ma swój temat przewodni, uzupełniony mikrowykładami oraz ćwiczeniami. Podstawa programowa przygotowana dla klas szkół podstawowych IV-VI wylicza lektury obowiązkowe oraz listę lektur uzupełniających. Spis kończy formuła „lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela”. Naszym zdaniem jest to miejsce na wprowadzenie współczesnej literatury dla dzieci.

Wstępny plan pracy:

Wrzesień
Temat przewodni: PRZYRODA
Proponowane książki:
• Adam Wajrak „Lolek” wyd. Agora;
• Marcin Pałasz „Sposób na Elfa”, wyd. Literatura;
• Katarzyna Ryrych „O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych”, wyd. Literatura;
Temat mikrowykładu: Co to jest literatura STEM i dlaczego warto ją wykorzystywać.

Październik
Temat przewodni: HISTORIA
Proponowane książki:
• Grażyna Bąkiewicz „Ale historia… Mieszko, ty wikingu!”, wyd. Nasza Księgarnia;
• Rafał Witek, „Bzik i Makówka przedstawiają. Zgniłobrody i luneta przeznaczenia”, wyd. Nasza Księgarnia;
• Wybrane pozycje z serii książek Wojny dorosłych – historie dzieci;
• Marcin Szczygielski, „Teatr niewidzialnych dzieci”, Instytut Wydawniczy Latarnik;
• Cezary Harasimowicz, Mirabelka, wyd. Zielona Sowa.
Temat mikrowykładu: Dlaczego nie czytają?

Listopad
Temat przewodni: PRZYGODA
Proponowane książki:
• Justyna Bednarek, „Pan Kardan i przygoda z vetusasem”, wyd. Bajki;
• Justyna Bednarek, „Babcocha”, wyd. Poradnia K.;
• Marcin Prokop, „Longin. Tu byłem”, wyd. Znak emoticon;
• Marta Guśniewska, „A nich to gęś kopnie”, wyd. Tashka.
Temat mikrowykładu: Analiza tekstu kiedyś i dziś.

Grudzień
Proponowane książki:
• Grzegorz Kasdepke, „Kacperiada”, wyd. Literatura;
• Paweł Beręsewicz, „Tajemnica człowieka z blizną”, wyd. Literatura;
• Paweł Beręsewicz, „Ciumkowe historie (w tym jedna smutna)”, wyd. Skrzat;
• Paweł Beręsewicz, „Ściśle tajne”, wyd. Literatura;
• Antonika Kasprzak, „Wiłka. Smocza dziewczynka”, wyd. Bis.
Podsumowanie mikrowykładów.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

dr Oliwia Brzeźniak - Pałgan - doktor nauk humanistycznych (praca doktorska poświęcona nauce baśni w szkole podstawowej, tytuł pracy: „Baśń w edukacji polonistycznej. Przeszłość-teraźniejszość-perspektywy” , filolog polski (specjalizacja nauczycielska). Specjalista ds. czytelnictwa dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu – pracownik Centrum Literatury Dziecięcej. Do głównych zadań należy przygotowanie i koordynacja projektu Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego oraz inicjowanie i przeprowadzenie akcji promujących czytelnictwo (np. „Biblioteka w pudełku”). Jako pracownik Biblioteki przygotowała i przeprowadziła między innymi międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję „Przestrzenie literatury. Perspektywa niemiecka i polska” (wraz Goethe Institut, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie), szkolenie dla bibliotekarzy szkolnych w Bibliotece Pedagogicznej w Wadowicach oraz prezentowała działalność Biblioteki na konferencjach w Warszawie („Obecność książki w życiu młodego pokolenia” – organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) oraz Bytomiu („Biblioteki otwarte na zmiany” – organizator Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach), a także wygłosiła wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów będących członkami koła edytorów Wydziału Polonistyki. Współpracuje z Instytutem Książki w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”, dwukrotnie przeprowadziła wykład wraz z praktycznymi ćwiczeniami: „Dlaczego nie czytają”, czyli o nowych metodach analizy literatury (jedno z wystąpień odbyło się w ramach konferencji: „W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Czytelnictwo dzieci i młodzieży” przygotowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie (oddział w Oświęcimiu) oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (oddział w Oświęcimiu). Ukończyła kurs z zakresu biblioterapii, kurs animatora zabawy. Krytyk i badacz literatury da dzieci i młodzieży. Ponadto współpracuje z portalem CzasDzieci.pl jako redaktor działu książki oraz Księgarnią pod Globusem, gdzie prowadzi aktywizujące zajęcia promujące najnowszą literaturę dla dzieci. W ciągu 6 lat aktywności zawodowej przygotowała i przeprowadziła kilkadziesiąt spotkań dla dzieci opartych na literaturze.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony