O intymnym eseju słów kilka. Spotkanie

21 września, o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie o literaturze. Tematem będzie „Literatura podróżnicza jako esej intymny. Czyli, o zacieraniu granic pomiędzy poszczególnymi rodzajami pisarstwa”.

Tym razem spotkanie będzie niejako debatą o współczesnym zmąceniu gatunków i powszechnym zacieraniu granic pomiędzy poszczególnymi rodzajami pisarstwa czyli literatura podróżnicza jako esej intymny. O polskiej prozie współczesnej, rozmawiać będą profesorowie: Jarosław Fazan historyk i krytyk literacki, pracownik naukowy Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krzysztof Zajas z Katedry Antropologii i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

We współczesnym zmąceniu gatunków i powszechnym zacieraniu granic pomiędzy poszczególnymi rodzajami pisarstwa, nastąpiło również podniesienie literatury podróżniczej do poziomu prozy artystycznej. Coraz częściej relacja z podróży promowana jest jako proza i odwrotnie – proza fikcjonalna próbuje udawać literaturę faktu. Na polskim gruncie ciekawym przypadkiem wydaje się Andrzej Stasiuk, zapisujący swoje relacje z podróży w formie esejów intymnych. Wyprawy – rzeczywiste i literackie – na Wschód nałożone zostają na małą, ciasną domowość Beskidu Niskiego. Dalekie zderza się z bliskim, obce ze swojskim, to co przemierzone w tysiącach kilometrów z tym, co zaobserwowane za oknem beskidzkiej chałupy. To jeszcze jedna opowieść o nas rozdartych na dwie odwieczne tęsknoty: do podboju świata i do świętego spokoju we własnym domu. W tak skonstruowanym tekście podział na rzeczywiste i zmyślone ulega zawieszeniu, przestaje obowiązywać – wszystko staje się zmyśleniem. Także mówiący podmiot - zapraszają Jarosław Fazan i Krzysztof Zajas.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „O sensownych tworach słownych. Literatura inaczej”, na który Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDNNPRCIK
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony