Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marioli Talewicz, zastępcy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, naszej dobrej koleżanki. Osoby mocno zaangażowanej w sprawy miasta. Całym sercem oddanej Bibliotece i jej sprawom.
Mariola ceniła sobie pracowitość, solidność, nie lubiła lenistwa i niedbalstwa. Była aktywną, ciepłą i serdeczną osobą, pełną energii i pomysłów. Prywatnie uwielbiała Marlin Monroe, dobre jedzenie, ciekawą książkę i psy.

Jej śmierć to dotkliwa i bolesna strata dla nas wszystkich.
Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z Biblioteki.
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony