Aktualizacja na dzień 20.12.2019 r. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu zostały wybrane 2 osoby, które w trakcie rekrutacji spełniły oczekiwania określone w ogłoszeniu o naborze.

Stanowisko: Bibliotekarz

Wymiar 1/2 etatu. Praca dwuzmianowa.

Wymagania:
Wykształcenie średnie.
Mile widziane przygotowanie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Ogólna orientacja z zakresu literatury współczesnej dla dorosłych i dzieci.

Termin składania ofert upływa 06.12.2019 r. do godz.15.00 CV prosimy przesyłać elektronicznie na adres: kadry@mbp-oswiecim.pl lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim, II piętro p.2.20.
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony