Rodzinny konkurs plastyczny z nagrodami!

"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"


Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym!

O co chodzi w konkursie:
1. Tematem pracy musi być zobrazowanie powiedzenia „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” w oparciu o utwór „Pieśń o domu” Marii Konopnickiej.
2. Każda rodzina zgłasza jedną, wspólnie wykonaną, wcześniej niepublikowaną pracę.
3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace mające dowolną formę plastyczną. Praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie (glina, plastelina, masa solna, modelina itp.), wycinanki/wydzieranki/wyklejanki, grafika, kolaż, konstrukcje z różnego materiału np. papier, szmaty i sznurek) itp.
4. W Konkursie mogą brać udział zespoły rodzinne, tj. przynajmniej 1 dziecko i 1 dorosły. Członkami rodziny mogą być np. rodzice, pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, wujkowie, ciocie, kuzynostwo.
5. Do składanej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, załączony do regulaminu.
6. Prace należy składać w terminie 01.07-31.08.2022.
7. Wyniki opublikowane zostaną 09.09.2022 r. w aktualnościach na stronie Biblioteki i facebook’u Biblioteki.
8. W konkursie przewidziano nagrody:
Nagroda główna - dyplom i nagroda rzeczowa o wartości 300 zł.
Dwa wyróżnienia - dyplomy i nagrody rzeczowe o wartości 100 zł.

KONIECZNIE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU!
Szczegóły w regulaminie konkursu tutaj

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>