Wolny dostęp do zbiorów i usług przywrócony

Szanowni Państwo,


Od dnia 29 czerwca br. Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI przywraca strefę wolnego dostępu do zbiorów i usług z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Stosując się do wytycznych funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekę Narodową oraz Sanepid stosujemy w dalszym ciągu konieczność
i obowiązek zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem zarówno naszych Czytelników jak i Pracowników.

W związku z tym, na czas epidemii wprowadzone zostały szczegółowe procedury określające zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, a w szczególności:

1. Każda osoba wchodząca do Biblioteki ma obowiązek użycia płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu.
2. Wchodząc do Biblioteki każda osoba ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (za wyjątkiem dzieci do 4 roku).
3. W strefie wolnego dostępu do zbiorów wprowadzony jest obowiązek założenia własnych rękawiczek ochronnych.
W przypadku ich braku, zostaną wydane przez pracownika.
4. W strefie wolnego dostępu do zbiorów na I i II piętrze Biblioteki może przebywać maksymalnie 30 osób.
5. Czytelnicy i Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zachowania pomiędzy sobą i pracownikami dystansu 2 metrów (nie dotyczy rodzin).
6. Przy ladzie bibliotecznej mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
7. Zaleca się korzystanie z samoobsługowego urządzenia do wypożyczania zbiorów Bookbox znajdującego się na II piętrze w Wypożyczalni dla dorosłych.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad i zapraszamy między regały!

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony