Wyniki rodzinnego konkursu plastycznego

Wyniki rodzinnego konkursu plastycznego "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"


Dziękujemy serdecznie rodzinom, które przygotowały i zgłosiły swoje prace na konkurs. Wszystkie prace są piękne, widać że włożyliście w ich przygotowanie wiele serca i czasu. Jesteśmy pewni, że ten wspólnie spędzony czas był niewymiernym dobrem dla całej rodziny, świetną okazją do wspólnego, twórczego spędzenia czasu i budowania relacji.

Jury konkursu zdecydowało, że:

Pierwsze miejsce za przygotowaną pracę otrzymuje rodzina Gruberów (na zdjęciu dom oznaczony numerem 4).

Pierwsze wyróżnienie za przygotowaną pracę zdobyła rodzina Tomasiewiczów (na zdjęciu dom oznaczony numerem 5).

Drugie wyróżnienie za przygotowane prace zdobyły: rodzina Pawlikowskich (na zdjęciu dom oznaczony numerem 1) i rodzina Gwizdoniów (na zdjęciu dom oznaczony numerem 2).

Nagrodę pocieszenia otrzymuje rodzina Piegzów (na zdjęciu dom oznaczony numerem 3).

Wszystkim rodzinom gratulujemy. Ze Zwycięzcami będziemy się w najbliższym czasie kontaktować telefonicznie w celu ustalenia terminu odbioru nagrody.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.


"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"


Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym!

O co chodzi w konkursie:
1. Tematem pracy musi być zobrazowanie powiedzenia „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” w oparciu o utwór „Pieśń o domu” Marii Konopnickiej.
2. Każda rodzina zgłasza jedną, wspólnie wykonaną, wcześniej niepublikowaną pracę.
3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace mające dowolną formę plastyczną. Praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie (glina, plastelina, masa solna, modelina itp.), wycinanki/wydzieranki/wyklejanki, grafika, kolaż, konstrukcje z różnego materiału np. papier, szmaty i sznurek) itp.
4. W Konkursie mogą brać udział zespoły rodzinne, tj. przynajmniej 1 dziecko i 1 dorosły. Członkami rodziny mogą być np. rodzice, pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, wujkowie, ciocie, kuzynostwo.
5. Do składanej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, załączony do regulaminu.
6. Prace należy składać w terminie 01.07-31.08.2022.
7. Wyniki opublikowane zostaną 09.09.2022 r. w aktualnościach na stronie Biblioteki i facebook’u Biblioteki.
8. W konkursie przewidziano nagrody:
Nagroda główna - dyplom i nagroda rzeczowa o wartości 300 zł.
Dwa wyróżnienia - dyplomy i nagrody rzeczowe o wartości 100 zł.

KONIECZNIE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU!
Szczegóły w regulaminie konkursu tutaj

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony