Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu

Oferta najmu pod działalność handlowo-usługową

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu uprzejmie informuje, iż Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI dysponuje miejscem do prowadzenia działalności handlowo – usługowej. Zanim jednak przedstawimy Państwu istotne szczegóły i nasze oczekiwania, przypomnę, że Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI została oddana do użytku mieszkańców w 2011 r. stanowiąc miejsce spotkań i edukacji kulturalnej. Obiekt o łącznej powierzchni 5205 m2 zlokalizowany jest przy ul. Nojego 2B w Oświęcimiu.


Czym dysponujemy:
- Miejscem pod działalność handlowo- usługową, które znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie wejścia do Biblioteki (od strony ulicy Nojego).
- Lokal składa się z trzech pomieszczeń: właściwego z ladą (14,62 m2), pomieszczenia ze zlewozmywakiem w zabudowie i umywalką (4,66 m2) oraz miejsca magazynowego (18,56 m2).
- Obok zlokalizowane są dwie oddzielne toalety.
- Miejsce wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, przeciwpożarową i antywłamaniową.
- Dodatkowo obiekt biblioteki chroniony jest całodobowo przez firmę ochroniarską.
- Łączna powierzchnia lokalu to 37,84 m2.

Szacunkowy minimalny koszt wynajmu 1 m2 kształtuje się w wysokości 19,00 zł +opłaty za zużycie wody i energii. Minimalny koszt najmu to około 718,96 zł.

Zapraszamy do odwiedzenia nas, obejrzenia miejsca i złożenia oferty wg. własnej koncepcji (wizji) na zagospodarowanie lokalu przeznaczonego pod najem. Pozostawiamy pewną dowolność pomysłu np. charakter prowadzonej działalności, nazwę design wyposażenia (uwzględniającego specyfikę miejsca - bibliotekę). Prosimy, o informację dotyczącą Państwa potencjału jakim dysponujecie, pozwalającego na wyposażenie i organizację miejsca oraz ewentualnego doświadczenia w prowadzeniu działalności usługowo - handlowej.

Licząc na zainteresowanie naszą ofertą zapraszamy, w razie wątpliwości i pytań, do kontaktu bezpośredniego z Dyrektorem Leszkiem Palusem 33 847 98 00.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do 08.10.2021 r. do sekretariatu Biblioteki II piętro lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim (z dopiskiem: oferta).

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony