Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu – kawiarnia

Oferta najmu pomieszczeń pod działalność handlowo-usługową

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, uprzejmie informuje, iż Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu dysponuje miejscem do prowadzenia działalności handlowo – usługowej. Zanim jednak przedstawimy Państwu istotne szczegóły i nasze oczekiwania, przypomnę, że Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI została oddana do użytku mieszkańców w 2011 r. stanowiąc miejsce spotkań i edukacji kulturalnej. Obiekt o łącznej powierzchni 5205 m2 zlokalizowany jest przy ul. Nojego 2B w Oświęcimiu.

  Czym dysponujemy:
- miejsce pod działalność handlowo - usługową znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie wejścia do Biblioteki ( od strony ulicy Nojego)
- lokal składa się z trzech pomieszczeń: właściwego z ladą (14,62 m2), pomieszczenia ze zlewozmywakiem w zabudowie i umywalką (4,66 m2)  oraz miejsca magazynowego (18,56 m2).
Miejsce wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, przeciwpożarową  i antywłamaniową. Dodatkowo obiekt biblioteki chroniony jest całodobowo przez Firmę ochroniarską. Obok zlokalizowane są dwie oddzielne toalety. Łączna powierzchnia lokalu: 37,84 m2.

Zapraszamy do odwiedzenia nas, obejrzenia miejsca i złożenia oferty na zorganizowanie funkcjonowania lokalu, wg. własnej koncepcji (wizji ) na zagospodarowanie lokalu przeznaczonego na najem. Pozostawiamy pewną dowolność pomysłu np. charakter prowadzonej działalności, nazwę, design wyposażenia ( uwzględniającego  specyfikę miejsca  - bibliotekę). Prosimy, o informację dotyczącą Państwa potencjału jakim dysponujecie, pozwalającego na wyposażenie i organizację miejsca oraz ewentualnego doświadczenia w prowadzeniu działalności usługowo - handlowej.

Licząc na to, że zainteresują się Państwo naszą ofertą, zapraszamy w razie wątpliwości i pytań do kontaktu bezpośredniego z Dyrektorem Leszkiem Palusem tel. 33 847 98 00.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty (w zamkniętej kopercie) należy składać w terminie 09.09.2022 r. do sekretariatu Biblioteki II piętro lub pocztą na adres Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim (z dopiskiem oferta).


Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony