ZOBACZYĆ. RYSUNEK I GRAFIKA. Marcjanna Wysocka, Dariusz Rułka

ZOBACZYĆ. RYSUNEK I GRAFIKA. Marcjanna Wysocka, Dariusz Rułka

1-30 lipca 2021, Galeria Przechodnia Biblioteki


Zobaczyć, w naszym rozumieniu to wielki przywilej odkrywania świata, który pociąga swoją formą. Chcemy, by ten przymiotnik zawierał w sobie coś więcej niż rzeczowy, racjonalny ogląd rzeczywistości. Zobaczyć angażuje często więcej zmysłów, budzi wrażliwość.

Spotykamy się we wspólnej przestrzeni, ujawniając cząstkę postrzegania świata. Mamy inne sposoby widzenia, inne obrazy utrwalone w pamięci. Spotkanie to jest dla nas możliwością konfrontacji różnych spojrzeń. Chcemy, by kontekst wspólnej przestrzeni, splot treści i obrazów dał nam możliwość spojrzenia na nowo. Najciekawszą formą spotkania będzie spotkanie z odbiorcą, który najpewniej zobaczy zapisy naszych wspomnień, doznań obrazów na własny sposób.

Prezentowane prace są wyrazem osobistych spojrzeń budowanym wokół głównych motywów: pejzażu i portretu.

Pamięć miejsc to cykl prac wykonanych w technice gumy olejnej. Są to kompozycje oparte na odtworzonych w pamięci obrazach. Niektóre przedstawiają miejsca w szerszej perspektywie, stanowią migawki pejzaży, inne to przedmioty, bądź obiekty będące metaforą przestrzeni i poznaną historią. Miejsca przywołane z pamięci posiadają niejednorodną formę. Grafiki są wynikiem próby oddania tych ulotnych obrazów.

Zestaw portretów wykonanych na papierze w technice mieszanej to opowieść o charakterze wizerunku człowieka. Osobliwość ludzkiej twarzy skłania do impresyjnych gestów. Gromadzone plamy, pośpieszny szrafunek mogą stanowić o portrecie. Papier i plama dają możliwość notatki, szkicu ze spotkania z człowiekiem.

Spotkać, poznać, zobaczyć.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony