ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-CHEMICZNE


Zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, termin spotkań wg miesięcznego kalendarza imprez. Zajęcia podczas których poprzez proste doświadczenia i obserwacje będziemy poznawać tajniki zjawisk przyrodniczych, chemicznych i fizycznych. Wśród poruszanych tematów znajdą się te opisujące zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, jak również dotyczące zmian wynikających z rozwoju świata i człowieka.


BRYKANKI CZYTANKI


Zajęcia dla dzieci w wieku do 7 lat, termin spotkań wg miesięcznego kalendarza imprez. Zajęcia ruchowe z elementami muzyki, plastyki, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Tematycznie odnoszące się do wydarzeń i okresów mających miejsce w ciągu roku kalendarzowego, realizowane w celu stymulowania rozwoju ruchowego, społecznego i emocjonalnego najmłodszych użytkowników. Spotkania przeplatają bloki: edukacyjne, muzyczno-ruchowe, plastyczne i relaksacyjne, w trakcie których dbamy o rozwój koncentracji i pamięci, koordynacji wzrokowo–słuchowej, świadomości własnego ciała oraz dużej i małej motoryki. Podczas zajęć rozwijamy zdolności twórcze, pobudzamy umiejętność logicznego myślenia, zaspakajamy naturalną ciekawość poznawania świata i wesoło się bawimy!


CRAFTJUNIOR


Zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat, termin spotkań wg miesięcznego kalendarza imprez. Zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, rozwijające zdolności manualne i artystyczne. Pozwalające na realizację i rozwój pasji i zainteresowań, poprzez własnoręczne wykonywanie ciekawych ozdób, bibelotów, przy użyciu ciekawych materiałów i technik. Każdy wykonany przedmiot, uczestnicy zabierają ze sobą do domu.


KODOWANIE NA DYWANIE


Zajęcia dla dzieci w wieku 8-14 lat, z podziałem na grupę młodszą i starszą, w zależności od realizowanej w danym miesiącu tematyki spotkania. Zajęcia mające na celu zapoznanie się z obsługą robotów, zrozumienie zasady ich działania oraz zapoznanie z programami sterującym robotami. Ponadto zajęcia te pobudzają kreatywność, uczą logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów i myślenia przyczynowo-skutkowego.POZOSTAŁE DZIAŁANIA BIBLIOTEKI MŁODYCH


- Zajęcia dla dzieci w ramach projektu Akademia Rodzinna, plan dostępny po uzyskaniu dotacji.
- Zajęcia literackie dla dzieci w ramach projektu 29. Ogólnopolska Nagroda Literacka, plan dostępny po uzyskaniu dotacji.
- Lekcje biblioteczne, wg zapisów, tel. 33 847 98 02.
- Poranki biblioteczne dla przedszkolaków, wg zapisów tel. 33 847 98 02.
- Zajęcia letnie, plan wg. wakacyjnego kalendarza imprez.
- Zajęcia zimowe, plan wg. styczniowego kalendarza imprez.
- Cała Polska Czyta Dzieciom, plan wg. czerwcowego kalendarza imprez.
Lego

Lego

Zapraszamy do stanowiska ze zestawami lego.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony