Programy 2022


DOTACJE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2022


Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu kolejny raz zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstały dwa projekty: „Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie” w ramach programu Partnerstwo dla Książki - oceniony na pierwszym miejscu i „29. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego. Oświęcim 2022. Przygody z książką” w ramach programu Promocja Czytelnictwa. Łączna kwota dofinansowania obu projektów wynosi ponad 50 tysięcy złotych.


„Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie”, to projekt w którym chodzi głównie o to, by młodzi czytelnicy tak zabawili się w czytanie, by nigdy nie stali się czytelnikami nieczytającymi, a rok 2022 - Rok Marii Konopnickiej jest idealną okazją do realizacji tego projektu pod patronatem jednej z najwybitniejszych polskich pisarek. Działania projektowe są skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów, dziadków. Będą oni w przyjaznej przestrzeni Biblioteki wspólnie uczestniczyć w działaniach animujących czytelnictwo, w cyklu literackich warsztatów twórczych, w warsztatach edukacyjnych rozwijających umiejętności rodzicielskie, o rozwoju psychospołecznym dziecka, otwartych spotkaniach autorskich, rodzinnych podchodach w bibliotece nocą i konkursie. Działania Akademii skupione są na aktywizowaniu społeczności wokół edukacji rodzicielskiej, budowania i zacieśniania relacji rodzinnych, kształtowania zachowań czytelniczych, w oparciu o literaturę fachową i obcowanie z literaturą piękną – utworami Konopnickiej.

„Przygody z książką” to hasło przewodnie towarzyszące 29. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, która będzie zaproszeniem w podróż do literackiego świata Koziołka Matołka, zarówno tego z ksiąg Makuszyńskiego, ale i tego który nagradza najlepsze polskie współczesne książki dla dzieci, spełniające kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z radosną wizją twórczości patrona. Najlepszą książkę za 2021 rok wybierze jury i Czytelnicy. Głównym celem projektu jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci. W ramach Nagrody przygotujemy i przeprowadzimy działania polegające na: zebraniu, ocenie oraz nagrodzeniu najlepszej polskiej książki dla dzieci wydanej w 2021 roku, będą spotkania autorskie i działania skupiające się przede wszystkim na analizie i promowaniu wartościowych książkach dla dzieci. Pomysłem na realizację projektu jest działanie w makerspace, gdzie korzystając z różnych środków ekspresji pozwolimy młodym przedstawiać ich czytelnicze wyobrażenia: przygotują karty do butai w kamishibai, wybiorą się w podróż śladami Matołka, z Krukiem poznają technikę ebru a Porszak i Turet zabiorą ich na Rodos, tam stworzą kokedmę. Działania mają także „przyciągnąć” dzieci nieczytające i sprawić, że z czasem sięgną po książkę. Ponadto zorganizujemy konferencję o twórczości Chotomskiej. A zatem przygodę czas zacząć!"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony