Programy 2022


DOTACJE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2022


Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu kolejny raz zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstały dwa projekty: „Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie” w ramach programu Partnerstwo dla Książki - oceniony na pierwszym miejscu i „29. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego. Oświęcim 2022. Przygody z książką” w ramach programu Promocja Czytelnictwa. Łączna kwota dofinansowania obu projektów wynosi ponad 50 tysięcy złotych.


„Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie”, to projekt w którym chodzi głównie o to, by młodzi czytelnicy tak zabawili się w czytanie, by nigdy nie stali się czytelnikami nieczytającymi, a rok 2022 - Rok Marii Konopnickiej jest idealną okazją do realizacji tego projektu pod patronatem jednej z najwybitniejszych polskich pisarek. Działania projektowe są skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów, dziadków. Będą oni w przyjaznej przestrzeni Biblioteki wspólnie uczestniczyć w działaniach animujących czytelnictwo, w cyklu literackich warsztatów twórczych, w warsztatach edukacyjnych rozwijających umiejętności rodzicielskie, o rozwoju psychospołecznym dziecka, otwartych spotkaniach autorskich, rodzinnych podchodach w bibliotece nocą i konkursie. Działania Akademii skupione są na aktywizowaniu społeczności wokół edukacji rodzicielskiej, budowania i zacieśniania relacji rodzinnych, kształtowania zachowań czytelniczych, w oparciu o literaturę fachową i obcowanie z literaturą piękną – utworami Konopnickiej.

„Przygody z książką” to hasło przewodnie towarzyszące 29. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, która będzie zaproszeniem w podróż do literackiego świata Koziołka Matołka, zarówno tego z ksiąg Makuszyńskiego, ale i tego który nagradza najlepsze polskie współczesne książki dla dzieci, spełniające kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z radosną wizją twórczości patrona. Najlepszą książkę za 2021 rok wybierze jury i Czytelnicy. Głównym celem projektu jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci. W ramach Nagrody przygotujemy i przeprowadzimy działania polegające na: zebraniu, ocenie oraz nagrodzeniu najlepszej polskiej książki dla dzieci wydanej w 2021 roku, będą spotkania autorskie i działania skupiające się przede wszystkim na analizie i promowaniu wartościowych książkach dla dzieci. Pomysłem na realizację projektu jest działanie w makerspace, gdzie korzystając z różnych środków ekspresji pozwolimy młodym przedstawiać ich czytelnicze wyobrażenia: przygotują karty do butai w kamishibai, wybiorą się w podróż śladami Matołka, z Krukiem poznają technikę ebru a Porszak i Turet zabiorą ich na Rodos, tam stworzą kokedmę. Działania mają także „przyciągnąć” dzieci nieczytające i sprawić, że z czasem sięgną po książkę. Ponadto zorganizujemy konferencję o twórczości Chotomskiej. A zatem przygodę czas zacząć!


Oba projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowegoDZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "Akademia Rodzinna - zabawa w czytanie"


W ramach projektu „Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie” przeprowadziliśmy szereg warsztatów ze specjalistami od rozwoju psychofizycznego dziecka, które pozwoliły na zacieśnienie relacji, zbudowanie wzajemnego zrozumienie między dziećmi, a ich rodzicami i opiekunami, w oparciu o wartościową literaturę fachową i obcowanie z literaturą piękną – utworami Marii Konopnickiej. Projekt Akademii Rodzinnej stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony rodziców, którzy poszerzyli wiedzę na temat wspierania swoich dzieci w ich rozwoju, zarówno emocjonalnym, intelektualnym jak i społecznym. Wśród przeprowadzonych działań znalazły się: wspólne warsztaty dla rodziców i opiekunów z dziećmi, warsztaty skierowane do dzieci, warsztaty przygotowane dla rodziców, dziadków, nauczycieli, opiekunów, rodzinne, nocne podchody z mamą i tatą w bibliotece zakończone wspólną kolacją, rodzinny konkurs plastyczny, wystawa pokonkursowa prezentująca prace rodzinnego konkursu plastycznego, spotkania z psychologiem i autorskie z Ewą Narkiewicz-Nejno i Marcinem Pałaszem. Dzięki przeprowadzonym działaniom rodzice zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu wychowania dziecka na kolejnych etapach jego rozwoju, a dzieci budowały trwałą, silną więź z rodzicem. Zajęcia prowadzili fachowcy z różnych dziedzin od rozwoju psychofizycznego dzieci m.in. pedagog, logopeda, surdopedagog, psycholog dziecięcy, muzykoterapeuta, krawcowa, fizjoterapeuta, promotorka rodzicielstwa bliskości. Warsztaty poprowadzili również: ratownik medyczny, lekarz nauk medycznych – specjalista od zdrowego snu, instruktorka tańca, pisarz, autor książek dla dzieci.

Przeprowadziliśmy następujące działania:

1. „Dalej raźno, dalej wkoło, dalej wszyscy wraz! Wszak podskoczyć i zaśpiewać umie każdy z nas” Warsztat dla rodziców z dziećmi w wieku 2-4 lata. 30 września. Był to warsztat muzyczno-ruchowy z neurologiem, fizjoterapeutą dziecięcym, podczas którego rodzice pod okiem fachowca mogli sprawdzić prawidłowość rozwoju fizycznego swoich dzieci. Były to praktyczne zajęcia ruchowe z elementami zabawy, do których punktem wyjścia był wiersz „Taniec" Marii Konopnickiej, tak by dzieci się nie nudziły, a rodzice mogli zdobyć fachową wiedzę. Spotkanie przeprowadziła mgr Olga Jurczak-Pietluch, fizjoterapeutka, terapeutka i diagnostka integracji sensorycznej. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Zobacz galerię zdjęć

2. „Dalej śmieszki na orzeszki” warsztat z logopedą dziecięcym. Warsztat dla rodziców z dziećmi w wieku do 5 lat. 12 sierpnia. Było to niezwykle intensywne spotkanie, podczas którego mali uczestnicy super aktywnie wyrażali swoją dziecięcą żywiołowość, a rodzice uważnie słuchali rad logopedy - Pani Kingi Głozak - Zeman. Wspólne, rodziców z dziećmi, zabawy słowne dawały wszystkim dużo radości, były również pierwsze sukcesy językowe. Warsztat z logopedą dziecięcym pozwolił rodzicom sprawdzić mowę i stopień komunikacji dziecka, logopedka radziła rodzicom na co mają zwrócić uwagę i jak ćwiczyć z dzieckiem poprawną wymowę. Punktem wyjścia do warsztatu był wiersz Marii Konopnickiej „Orzeszki”. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Zobacz galerię zdjęć

3. „I daleko pójdę w świat, bom nie baba, ale chwat”. Warsztat z psychologiem dziecięcym o niepodcinaniu skrzydeł. Warsztat dla rodziców z dziećmi do 7 lat. 15 lipca. Warsztat poprowadziła mgr Magdalena Kosowska, psycholog, oligofrenopedagog, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka umiejętności społecznych. Mówiła o tym jak budować w dziecku poczucie własnej wartości, wykład był przeplatany wspólną pracą dzieci z rodzicami. Tworzyli portret dziecka ucząc się przy tym, jak motywować dziecko do działania, równocześnie starając się nauczyć jak tworzyć komunikaty, by budować w dziecku jego pozytywny obraz. Punktem wyjścia do warsztatu był utwór Marii Konopnickiej. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Zobacz galerię zdjęć

4. „Pucu! Pucu! Chlastu! Chlastu! Nie mam rączek jedenastu” - warsztat z psychologiem dziecięcym o adaptacji dziecka do obowiązków szkolnych, przedszkolnych, domowych. Warsztat dla rodziców z dziećmi w wieku do 7 lat. 16 września. Trudno ocenić kto bawił się lepiej rodzice, czy dzieci uczestniczący w ostatnim warsztacie w ramach Akademii Rodzinnej. Jedno jest pewne, był to bardzo przydatny i wartościowy dla wszystkich uczestników warsztat o adaptacji do obowiązków szkolnych, przedszkolnych, domowych, podczas którego rodzice uczyli się np. skutecznych sposobów wybudzenia śpiochów, a dzieci uczyły się m.in.: składania ubrań, sortowania skarpetek, wiązania butów, segregowania sztućców, czy przygotowywania kanapek. To był fajny czas, wartościowe spotkanie pod okiem mgr Magdaleny Kosowskiej, psycholog, oligofrenopedagog, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka umiejętności społecznych. Punktem wyjścia do warsztatu był wiersz Marii Konopnickiej „Pranie”. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Zobacz galerię zdjęć

5. „Nie chcę ja, gdy będę chora, tak mądrego mieć doktora!” - warsztat praktyczny z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku. Warsztat dla rodziców i opiekunów. 10 sierpnia. Każda minuta jest kluczowa i nigdy nie wiadomo kiedy umiejętność udzielenia pierwszej pomocy będzie potrzebna. Rodzice i opiekunowie najlepiej wiedzą, że w przypadku dzieci, trzeba być gotowym na wszystko i mieć wiedzę i umiejętności, by pomóc swojemu dziecku zanim przyjedzie karetka. Na tym warsztacie, prowadzący - pan Krzysztof Wisła – instruktor i ratownik WOPR, ratownik KPP, pokazywał rodzicom i opiekunom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom. Poruszane były zagadnienia takie jak: znaczenie wczesnego podjęcia czynności ratunkowych, jak i kiedy wezwać pogotowie ratunkowe, jak rozpoznać stan zagrożenia życia u dzieci, kiedy należy rozpocząć udzielanie pomocy, zasłabnięcia i utrata przytomności, zadławienia, zatrzymanie pracy serca – schemat podstawowych czynności ratunkowych, zranienia i krwotoki, złamania i ich unieruchomienie, oparzenia, ciało obce w oku, uchu i nosie, zawartość apteczki. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącego warsztat. Zobacz galerię zdjęć

6. „Pan doktór” - warsztat literacko-plastyczno-ruchowy przestrzegający dzieci przed niebezpiecznymi sytuacjami. Warsztat dla dzieci. 10 sierpnia. Kiedy rodzice zgłębiali zagadnienia pierwszej pomocy, dzieci w tym samym czasie brały udział w zajęciach literacko-plastyczno-ruchowych w oparciu o tekst wiersza Konopnickiej „Pan doktór”. Poruszana była tematyka potencjalnych niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na dzieci, czego mają unikać, czego nie mogą robić bez pomocy dorosłego opiekuna. Warsztat dla dzieci przygotowali i poprowadzili pracownicy Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Zobacz galerię zdjęć

7. „O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha” - warsztat o buncie 2 latka, 3 latka i tak do 18 stki, o mówieniu NIE! O emocjach dziecka, radzeniu sobie ze złością, lękiem i smutkiem. Warsztat dla rodziców i opiekunów. 17 czerwca. Warsztat poprowadził mgr Magdalena Kosowska, psycholog, oligofrenopedagog, terapeutka integracji sensorycznej, która często zajmuje się tematem emocji dziecka, zwłaszcza złości. Warsztat dał rodzicom wsparcie w trudnym procesie wychowywania dzieci. Prowadząca udzieliła cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych, pomogła zrozumieć emocje i potrzeby zarówno rodziców, jak i dzieci oraz zaprezentowała techniki rozwiązywania problemów bez uciekania się do gróźb, awantur, negocjacji, czy kar. Warsztat był też okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń między rodzicami. Punktem wyjścia do warsztatu był wiersz Marii Konopnickiej „Stefek Burczymucha”. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Zobacz galerię zdjęć

8. „Stefek Burczymucha”- warsztat literacko-plastyczno-ruchowy dla dzieci. 17 czerwca. Dzieci w tym samym czasie brały udział w zajęciach literacko-plastyczno-ruchowych w oparciu o tekst wiersza Konopnickiej „Stefek Burczymucha”. Warsztat dla dzieci przygotowali i poprowadzili pracownicy Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Dzieci podczas warsztatu uczyły się zasad zachowania bezpieczeństwa w codziennym życiu. Zobacz galerię zdjęć

9. „A ja jestem anioł z nieba, wszystkim biednym niosę chleba” warsztat o rodzicielstwie bliskości, od noszenia na rękach, aż do relacji rodzic - dorosłe dziecko. Warsztat dla rodziców z dziećmi młodszymi. 19 sierpnia godz. 16:00.
10. „A ja jestem anioł z nieba, wszystkim biednym niosę chleba” warsztat o rodzicielstwie bliskości, od noszenia na rękach, aż do relacji rodzic - dorosłe dziecko. Warsztat dla rodziców z dziećmi starszymi. 19 sierpnia godz. 17:00.
Uśmiechy uczestników tych spotkań mówiły same za siebie. Oba spotkania poprowadziła Katarzyna Pytlarz – Szpaczek „Szpaczkowa” na fb, położna, doula, doradca chustonoszenia, promotorka rodzicielstwa bliskości i zarówno grupa z dziećmi młodszymi, jak i starszaki były niezwykle zadowolone. Bo każdy i dorosły też potrzebuje bliskości i przytulenia, a jeszcze jaka może być przy tym świetna zabawa i jak fajnie buduje się relacje. Było pięknie. Zajęcia były skoncentrowane na rozpoznawaniu, nazywaniu i wskazywaniu poszczególnych części ciała, oparte o zabawy wspierające świadomość własnego ciała, czucie głębokie. Dzieci były głaskane, łaskotane, były masażyki, przytulanie, itp. Elementem spotkania była również wspólna praca plastyczna polegająca na odrysowywanie ciała i poszczególnych jego części i ozdabianie ich. Punktem wyjścia do warsztatu był wiersz Marii Konopnickiej „Jak się dzieci chwalą”. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Zobacz galerię zdjęć

11. „Sposób na laleczkę” - warsztat literacko – rękodzielniczy, szycie lalek przytulanek. Warsztat dla rodziców z dziećmi. 8 lipca. Na tym warsztacie dzieci z pomocą rodziców wspólnie wykonały przepiękne lalki przytulanki, Jest to istotny przedmiot w życiu każdego, małego człowieka, który to nie zawsze ma postać misia, czy lalki, bo czasem jest to też kawałek materiału. Punktem wyjścia do warsztatu był wiersz Marii Konopnickiej „Sposób na laleczkę”. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Warsztat poprowadziła Wioletta Chyb krawcowa z pracowni Uszytkowe czary mary, autorka wielu warsztatów krawieckich dla różnych grup wiekowych. Zobacz galerię zdjęć

12. „Cichy wieczór” czas wolny i odpoczynek rodziców, a zdrowie psychiczne całej rodziny. Warsztat dla rodziców. 26 sierpnia. Warsztat przeprowadzony był dla rodziców, nt. potrzeby odpoczynku rodziców, jako gwarantu zdrowia psychicznego całej rodziny. Poruszano tematy takie jak: czas wolny i odpoczynek rodziców, a zdrowie psychiczne całej rodziny, potrzeba snu u rodziców i dzieci, co robić kiedy dziecko nie chce spać, a rodzic nie może, uczestnicy poznawali techniki dobrego snu. Punktem wyjścia do warsztatu był wiersz Marii Konopnickiej „Cichy wieczór”. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Warsztat poprowadziła lek. med. Weronika Rybicka, pracuje na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prowadzi także zajęcia ze studentami medycyny. Zajmuje się różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim: zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu, oraz wszelkimi chorobami z kręgu schizofrenii. Zobacz galerię zdjęć

13. „Co słonko widziało” - warsztat integracyjnych zabaw ruchowych. Warsztat dla dzieci. 26 sierpnia. W tym samym czasie dzieci uczestniczyły w integracyjnych zabawach ruchowych bazujących na utworze Konopnickiej „Co słonko widziało”. Przez gry, zabawy i niespodzianki uczyli się wyrażania świata ukrytego w utworach poetki – gestem, rysunkiem, słowem. Warsztat dla dzieci przygotowali i poprowadzili pracownicy Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Zobacz galerię zdjęć

14. Rodzinna „Lekcja tańca” - wyskaczmy coś razem. Warsztat taneczny dla rodziców z dziećmi. 26 sierpnia. Były nie tylko tańce, ale prowadząca przekazywała również informacje o korzyściach wynikających ze wspólnego spędzania czasu na tańcu właśnie, bo taniec płynący prosto z serca potrafi leczyć, przynosić odprężenie i dawać radość. Prowadząca starała się uwrażliwić uczestników na rytm i muzykę, pomóc w poznaniu fizycznych możliwości ciała, panowania nad nim. Pani Elżbieta Matula przeprowadziła tak świetne i energiczne warsztaty taneczne dla wszystkich, że rozgrzewki do podchodów już nie trzeba było robić, były polki, były belgijskie i wiele innych tańców.Taniec pomaga ćwiczyć koordynację ruchową, pamięć, a uczestnicy mieli możliwość odblokowania i wyrażenie swoich emocji poprzez ruch. Wstępem do spotkania był wiersz Konopnickiej „Lekcja tańca”. Uczestnikom została zaproponowana odpowiednia literatura fachowa z tematyki warsztatu dobrana przez bibliotekarzy i prowadzącą warsztat. Warsztat poprowadziła mgr Elżbieta Matula, której muzyka, śpiew i taniec towarzyszą od dziecka, a od kilku lat jako instruktor tańca i animator czasu wolnego. Zobacz galerię zdjęć

15. Nocne podchody z mamą i tatą w bibliotece bazujące na perypetiach krasnoludków i sierotki Marysi, ale na wesoło. 26 sierpnia. Podchody odbyły się na terenie Biblioteki, po zmroku i po jej zamknięciu. Nocka z rodzicami w Bibliotece, to był dobry czas dla wszystkich, emocji było co niemiara, bo szukanie ukrytych zadań po różnych zakątkach Biblioteki tylko przy świetle latarki nie jest wcale łatwe, a jeszcze rozwiązywanie tych zadań, żeby znaleźć kolejną destynację podchodów, też wymagało sporo skupienia i wytężenia umysłów. Na szczęście rodzice i dzieci współpracowali bardzo efektywnie, bo pierwsze drużyny pojawiły się na mecie już po 20 minutach, a ostatnie drużyny aż do końca przewidzianego na podchody czasu, próbowały odnaleźć swoje koperty z zadaniami. Podchody przygotowali i poprowadzili pracownicy Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Na zakończenie, ku pokrzepieniu sił, była wspólna kolacja od prawdziwego Włocha, czyli to co wszyscy lubią najbardziej, gorąca pizza przygotowana wg włoskiej receptury. Zobacz galerię zdjęć

16. „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” rodzinny konkurs plastyczny w oparciu o utwór Konopnickiej „Pieśń o domu”. Wrzesień. W konkursie udział wzięło 5 rodzin. Wszystkie prace były piękne, widać że w ich wykonanie włożono wiele serca i czasu. Jesteśmy pewni, że ten wspólnie spędzony czas był niewymiernym dobrem dla całej rodziny, świetną okazją do wspólnego, twórczego spędzenia czasu i budowania relacji. Tematem pracy plastycznej było zobrazowanie powiedzenia „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” w oparciu o utwór „Pieśń o domu” Marii Konopnickiej. Zespoły rodzinne wykonywały po jednej pracy, w dowolnej technice.

17. Wystawa pokonkursowa prezentująca wykonane przez rodziny prace w konkursie „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” w oparciu o utwór „Pieśń o domu”. Wykonane prace były prezentowane w holu głównym oświęcimskiej Biblioteki. Zobacz galerię zdjęć

18. Spotkanie autorskie z psychologiem Ewą Narkiewicz – Nejno dla dzieci, rodziców, młodzieży, opiekunów, nauczycieli. 9 września. We wrześniu gościem oświęcimskiej Biblioteki była Ewa Narkiewicz - Nejno, psycholog, psychoterapeuta, prowadząca program "Zrób coś z tym dzieckiem" w TVN STYLE. To było bardzo dobre i wartościowe spotkanie. Jesteśmy pewni, że uczestniczący w nim rodzice i opiekunowie wynieśli bardzo wiele. Zrozumieli kilka kwestii wychowawczych i najważniejsze, stali się bardziej wyrozumiali dla siebie. Bo każdy rodzic jest wspaniałym rodzicem, a każde dziecko jest największym szczęściem, a trudności będą zawsze i to też jest normalne. Była mowa o trudnych emocja i były pytania jak sobie z nimi radzić, było o budowaniu dobrych relacji rodzic-dziecko i były też rozmowy bardzo osobiste, prowadzone w cztery oczy. Były też bardzo ciekawe pytania i spostrzeżenia od uczestniczących w spotkaniu młodych ludzi. Zobacz galerię zdjęć

19. Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem dla dzieci, rodziców, uczniów i opiekunów. 25 października. Jak Marcin Pałasz przyjeżdża na spotkanie, to nudno nie jest. I o to chodzi, żeby tak zainteresować młodych ludzi, by zaszczepić chęć sięgnięcia po książkę. 25 października gościliśmy w oświęcimskiej Bibliotece Marcina Pałasza, piszącego książki dla dzieci, autora m.in. najsłynniejszej serii o psie Elfie. Zobacz galerię zdjęć

Wszystkie działania w projekcie "Akademia Rodzinna - zabawa w czytanie" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>