27. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego

27. Koziołek odleciał w bardzo dobre ręce!

Za nami gala wręczenia 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 9 października spotkaliśmy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu, aby poznać laureatów tegorocznej Nagrody. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji 10 nominowanych (z 97 zgłoszonych), a następnie przewodnicząca jury – prof. Alicja Ungeheuer-Gołąb odczytała werdykt, a statuetkę Koziołka Matołka oraz okolicznościowe dyplomy wręczyli Janusz Chwierut – prezydent miasta Oświęcim i Leszek Palus – dyrektor Biblioteki.

Filmowa relacja z gali 27. ONL - kliknij tutaj


W ramach Nagrody przyznano dwa wyróżnienia i nagrodę główną.

Za sięganie do wewnętrznych, często nieuświadamianych uczuć odbiorcy, malowanie obrazów, które znaczą nie tylko ikonicznie, ale też emocjonalnie, a szczególnie za symboliczne ujęcie obrazu pękniętego serca wyróżnienie otrzymała Roksana Jędrzejewska-Wróbel za książkę „Pracownia Aurory” wydaną przez wydawnictwo Bajka.

Za przedstawienie bardzo aktualnego współcześnie tematu, jakim jest stosunek dzieci i dorosłych do zwierząt oraz opisanego w delikatnej formie opowieści z nutką magii wyróżnienie otrzymała Beata Ostrowicka za książkę „Szczygły” wydaną przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Za naukę historii, zyskującą w tej powieści zupełnie inny wymiar, stającą się wciągająca i zaskarbiającą sobie sympatię rzeszy wielbicieli Nagrodę Główną 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego otrzymał Marcin Przewoźniak za książkę „Puk, puk! Zastałem króla?” wydaną przez wydawnictwo Zielona Sowa.

Nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do czytania najlepszych polskich publikacji dla dzieci.

Należy również wspomnieć o tegorocznym Święcie Książki Dziecięcej, które poprzedzało galę 27. ONL, a które upłynęło w zupełnie innej konwencji, niż w latach ubiegłych. Z oczywistych powodów, niestety nie spotykaliśmy się twarzą w twarz z pisarzami i twórcami dla dzieci, ale wszystko odbywało się online. Jednak jest jedna rzecz, która cieszy ogromnie. W spotkaniach autorskich z Anną Dziewit - Meller i ilustratorką Joanną Olech wzięło udział ponad 600 uczniów i nauczycieli, nie tylko z Oświęcimia, ale ze szkół podstawowych z całej Polski!
NAGRODA CZYTELNIKÓW PRZYZNANA!

W tym roku po raz kolejny młodzi czytelnicy wybierali swojego zwycięzcę spośród książek nominowanych przez jury 27 Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.


Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego organizowana przez Oświęcimską GALERIĘ KSIĄŻKI - już na stałe wpisała się w krajobraz polskich wyróżnień dla książek dla dzieci. O jej wyjątkowości świadczą dwa fakty. Po pierwsze jest jedną z niewielu nagród, która tak długo utrzymuje się na polskim rynku książki dziecięcej – bo już prawie trzy dekady. Po drugie jest to wyjątkowe wyróżnienie skierowane tylko do książek polskich, tylko książek wydanych po raz pierwszy oraz tylko książek literackich. O sile i wyjątkowości Nagrody świadczy zatem fakt jej długiego trwania oraz nagradzania książek wybieranych nie z całości publikacji jakie ukazują się na rynku, ale jej wyjątkowej, ważnej dla naszej kultury części.

Tegoroczne działania, odbyły się przy dużych ograniczeniach spowodowanych pandemią. Jednak staraliśmy się gromadzić nasze wysiłki wokół jednej ważnej sprawy: promocji czytelnictwa i wyboru najlepszej polskiej książki dla dzieci. Gala wręczenia 27 Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej już za nami. Także bardzo ważnym dla nas działaniem jest wyłonienie tytułu – Nagrody Czytelników, którą realizowaliśmy poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi w Polsce noszącymi imię Kornela Makuszyńskiego. Młodzi czytelnicy mogli głosować poprzez stronę internetową i specjalną tablicę w Bibliotece.

Z radością, już dziś możemy poinformować, iż książka Wydana przez Wydawnictwo TATARAK , autorstwa Marty H. Milewskiej: „Czy wróżka zębuszka istnieje” - znalazła się na czele rankingu nominowanych książek i tym samym zdobyła pierwsze miejsce w Nagrodzie Czytelników 27 Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego o statuetkę Koziołka Matołka (autorstwa Andrzeja Renesa).

Gratulując przekazujemy serdeczne pozdrowienia od młodych czytelników.


„Świat Koziołka” to hasło przewodnie towarzyszące już 27. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Nadrzędnym celem projektu jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci, spełniających rygorystyczne kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z radosną wizją twórczości, jaką uprawiał patron. Ponadto w ramach Nagrody przygotujemy i przeprowadzimy głosowanie w Nagrodzie Czytelników (internetowe), spotkania autorskie, warsztaty z ilustratorem, a nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów oraz studentów, a także wszystkich miłośników literatury dla dzieci zaprosimy na dwa webinaria poświęcone twórczości współczesnych autorów dla dzieci. Finałem naszych działań będzie październikowe Święto Książki Dziecięcej wraz ze spotkaniami autorskimi, warsztatami z ilustratorami oraz sesją naukową poświęconą jednej z laureatek Nagrody – Barbarze Gawryluk.

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego już na stałe wpisała się w krajobraz polskich wyróżnień poświęconych książkom dla dzieci. O jej wyjątkowości świadczą dwa fakty. Po pierwsze jest jedną z niewielu nagród, która tak długo utrzymuje się na polskim rynku książki dziecięcej – już prawie trzy dekady. Po drugie jest to wyjątkowe wyróżnienie skierowane tylko do książek polskich, tylko książek wydanych po raz pierwszy oraz tylko książek literackich. O sile i wyjątkowości Nagrody świadczy zatem fakt jej długiego trwania oraz nagradzanie książek wybieranych nie z całości publikacji, jakie ukazują się na rynku, ale jej wyjątkowej, ważnej dla naszej kultury części. Te dwa elementy podkreślające jej szczególną wartość tworzą jednocześnie specyficzny Świat Koziołka (jak potocznie nazywana jest Nagroda). Świat Koziołka jest budowany poprzez najlepszą literaturę oraz grono osób współtworzących nagrodę, jak i biorących udział w jej zadaniach.

Na Świat Koziołka składają się zatem książki nagrodzone, a tym samym wyróżnieni autorzy, oceniający i wybierający najlepsze publikacje dzieci, bibliotekarze, nauczyciele, czy edukatorzy oraz rodzice (lub opiekunowie dzieci), członkowie jury, czyli badacze I krytycy literatury dziecięcej. Ten cały świat co roku gromadzi się wokół jednej ważne sprawy: promocji czytelnictwa i wyboru najlepszej polskiej książki dla dzieci.

Świat można tworzyć, zwiedzać, podbijać, można czerpać z niego inspiracje lub go kreować. Świat może być realny (namacalny) lub zupełnie wirtualny, funkcjonujący w internetowych przestworzach. Świat może być też nam znany, bliski i oswojony, ale może tez być nowy, czekający na odkrycie. W ramach projektu pod hasłem „Świat Koziołka” odnosząc się do wszystkich znaczeń jakie mogą wiązać się ze słowem "świat" będziemy czerpać wieści ze świata – czyli wyłonimy najlepszą polską książkę dla dziecka, a głosy ze świata zamienimy na Nagrodę Czytelników (do głosowania w nagrodzie zaprosimy szkoły podstawowe noszące imię Kornela Makuszyńskiego – szczególnie te z małych miejscowości). Przygotujemy oświęcimski świat Koziołka, czyli trzydniowe święto ze spotkaniami autorskimi z warsztatami z ilustratorami oraz warsztatami literackimi, a także galą wręczenia 27. ONL. W ciągu całego roku zaprosimy do zabawy i czytania książek nagrodzonych w poprzednich edycjach Nagrody. Wyślemy Koziołka w świat, czyli zaprosimy do wspólnej promocji czytelnictwa księgarnie z całej Polski. Zbadamy również świat po Koziołku, czyli przeprowadzimy wywiady z autorami nagrodzonymi w poprzednich edycjach. Będą one ciekawą dokumentacją, która pokaże jak Nagroda wpłynęła na życie i twórczość danej pisarki/danego pisarza oraz uzupełni archiwum Nagrody. Zaprosimy ponadto do współpracy szkoły i biblioteki z całej Polski, które będą mogły stworzyć swój koziołkowy świat, czyli przygotować akcje promujące czytelnictwo na bazie "koziołkowych", czyli nagrodzonych do tej pory książek. Aby objąć swym zasięgiem jak najszerszą grupę odbiorców przygotujemy webinaria poświęcone twórczości pisarzy nagrodzonych oraz pochylimy się nad twórczością Barbary Gawryluk.


Nagroda została ustanowiona w 1994 roku (za książkę wydaną w 1993) przez Fundację "Książka dla Dziecka" i redakcję czasopisma o książce dla dziecka "Guliwer" w hołdzie dla znakomitego polskiego pisarza dla dzieci i młodzieży, którego książki cechuje humor i silna wiara w prymat dobra.

Jest przyznawana co rok żyjącemu polskiemu autorowi za wyróżniającą się podobnymi cechami książkę literacką dla dzieci młodszych, opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody. Od 2004 roku rolę organizatora nagrody przejęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Patronat medialny sprawuje redakcja "Guliwera".

Książki mogą zgłaszać wydawcy, czytelnicy, a także biblioteki i inne zainteresowane instytucje. O przyznaniu nagrody decyduje jury powoływane przez organizatora. Nagroda jest pieniężna, laureaci otrzymują statuetkę Koziołka Matołka z brązu, wykonaną przez znakomitego rzeźbiarza Andrzeja Renesa, twórcę pomnika Kornela Makuszyńskiego z Koziołkiem Matołkiem w Zakopanem przed willą "Opolanka", gdzie znajduje się muzeum Makuszyńskiego.

"Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiliśmy - pragnąc, by nazwiska najlepszych współczesnych polskich autorów piszących dla dzieci znane były wszystkim i aby nie ginęły w zapomnieniu wśród stosów kolorowych "disnejek" (Joanna Papuzińska).

dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego Alicja Ungeheuer-Gołąb, literaturoznawca, badacz literatury dla dzieci (w kontekście pedagogiki, psychologii, antropologii kultury, obcowania dziecka ze sztuką), poetka i autorka książek dla dzieci.

prof. Małgorzata Wójcik-Dudek, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. W latach 2000−2017 nauczyciel języka polskiego i opiekun koła teatralnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Autorka książek: "(Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka" (2007) oraz "W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży" (2016).

dr Grażyna Lewandowicz-Nosal, pracownik naukowy Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, krytyk literacki, specjalista z zakresu bibliotekarstwa dziecięcego, autorka opracowań metodycznych dotyczących funkcjonowania bibliotek dziecięcych w Polsce. Biblioteka Narodowa.

mgr Ewa Świerżewska, właścicielka i redaktor naczelna portalu Qlturka.pl dziecko i kultura; tłumaczka, recenzentka, współpracuje z czasopismem RYMS i Twoje Dziecko, autorka książek dla dzieci.

mgr Jerzy Kumiega, bibliotekarz, kierownik Działu Pracy z Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Organizator szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, twórca warsztatów. Sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Autor wielu publikacji z zakresu bibliotekarstwa i czytelnictwa dzieci.

dr Anna Maria Krajewska, krytyk literacki, autorka opracowań z dziedziny literatury dziecięcej i młodzieżowej. Biblioteka Narodowa.

dr Oliwia Brzeźniak-Pałgan, absolwentka filologii polskiej, specjalista ds. czytelnictwa dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu.

2020Marcin Przewoźniak „Puk, puk! Zastałem króla?”, Wydawnictwo Zielona Sowa

Wyróżnienie Beata Ostrowicka "Szczygły", Wydawnictwo Nasza Księgarnia

WyróżnienieRoksana Jędrzejewska - Wróbel "Pracownia Aurory", Wydawnictwo Bajka2019Antonina Kasprzak „Wiłka smocza dziewczynka”, Wydawnictwo BIS

Wyróżnienie Ariadna Piepiórka, "O księżycu z komina domu na wzgórzu", Wydawnictwo Skrzat

WyróżnienieKatarzyna Wasilkowska "Kobra", Wydawnictwo Literatura2018Justyna Bednarek „Pan Kardan i przygoda z vetustasem”, Wydawnictwo Bajka

WyróżnienieMarta Guśniowska "A niech to gęś kopnie", Wydawnictwo Tashka

WyróżnienieAdam Wajrak "Lolek", Wydawnictwo Agora2017Kasia Nawratek „Kresek, Bartek i całkiem zwyczajny początek”, Wydawnictwo Ezop

WyróżnienieMarcin Szczygielski "Teatr niewidzialnych dzieci", Wydawnictwo Latarnik

WyróżnienieAndrzej Marek Grabowski "Dziewczynka ze srebrnym zębem", Wydawnictwo Media Rodzina2016Zuzanna Orlińska „Stary Noe”, Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieGrażyna Bąkiewicz „Ale historia... Mieszko, ty wikingu!”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

WyróżnienieAgnieszka Suchowierska „Mat i świat”, Wydawnictwo Krytyka Polityczna2015Rafał Witek „Zgniłobrody i luneta przeznaczenia”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

WyróżnienieDorota Combrzyńska-Nogala „Syberyjskie przygody Chmurki”, Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieTina Oziewicz „Dzicy lokatorzy”, Wydawnictwo Czerwony Konik2014Katarzyna Ryrych „O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych”, Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieAnna Czerwińska-Rydel „Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim”, Wydaw. Debit oraz Oficyna Wydaw. Atut

WyróżnienieBarbara Kosmowska „Sezon na zielone kasztany”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia2013Marcin Pałasz „Sposób na Elfa”, Wydawnictwo Skrzat

WyróżnienieAnna Janko „Maciupek i Maleńtas czyli niezwykłe przygody w brzuchu mamy”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

WyróżnienieZuzanna Orlińska „Pisklak”, Wydawnictwo Akapit Press

Nagroda Specjalna SUPERKOZIOŁEKWanda Chotomska za całokształt twórczości2012Renata Piątkowska „Wieloryb”, Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieOlga Masiuk „Lenka, Fryderyk i podróże”, Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieEmilia Kiereś „Brat”, Wydawnictwo Akapit Press2011Paweł Beręsewicz „Tajemnica człowieka z blizną”, Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieZuzanna Orlińska „Matka Polka”, Wydawnictwo Akapit Press2010Barbara Gawryluk „Zuzanka z pistacjowego domu”, Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieLiliana Bardijewska „Każdy może zostać czarodziejem”, Papilon, Publicat2009Roksana Jędrzejewska-Wróbel „Florka. Z pamiętnika ryjówki”, Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieMarcin Pałasz „Wszystko zaczyna się od marzeń”, Wydawnictwo Literatura2008Paweł Beręsewicz „Ciumkowe historie, w tym jedna smutna”, Wydawnictwo Skrzat

Nagroda Specjalna – SUPERKOZIOŁEK Joanna Papuzińska za całokształt twórczości2007Katarzyna Majgier "Amelka", Wydawnictwo Egmont

WyróżnienieRoksana Jędrzejewska - Wróbel „Kamienica”, Wydawnictwo Bajka

Wyróżnienie Zygmunt Miłoszewski „Góry Żmijowe”, Wydawnictwo W.A.B.

WyróżnienieMarcin Pałasz „Wakacje w wielkim mieście”, Wydawnictwo Skrzat2006 Beata Wróblewska "Małgosia z Leśnej Podkowy", Wydawnictwo Egmont

WyróżnienieEwa Maria Letki „Królewna w koronie”, EZOP Agencja Edytorska

WyróżnieniePaweł Beręsewicz „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”, Wydawnictwo Skrzat2005Agnieszka Tyszka "Róże w garażu", Wydawnictwo Literatura

WyróżnienieMariusz Niemycki „Ptak, Cyna i pies sąsiadów”, Wydawnictwo Skrzat2004Małgorzata Strękowska-Zaremba "Abecelki i duch Bursztynowego Domu", Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza


2003Małgorzata Strzałkowska "Wiersze, że aż strach!", Wydawnictwo Media Rodzina


2002Grzegorz Kasdepke "Kacperiada", Wydawnictwo Literatura


2001Marta Tomaszewska "Tego lata w Burbelkowie", Wydawnictwo Nasza Księgarnia


2000Anna Lewkowska "Dziwne przygody czarnoksiężnika Zenona", Wydawnictwo Prószyński i S-ka


1999Dorota Gellner "Dorota Gellner dzieciom", Wydawnictwo KAMA


1998Tomasz Trojanowski "Kocie historie", Wydawnictwo Philip Wilson


1997Anna Onichimowska "Dobry potwór nie jest zły", Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i S-ka


1996Jerzy Niemczuk "Przygody Zuzanki", Wydawnictwo Papirus


1995Joanna Olech "Dynastia Miziołków", Wydawnictwo Egmont


1994Piotr Wojciechowski "Bajki żółtego psa", Wydawnictwo Stentor

NAGRODA CZYTELNIKÓW PRZYZNANA!

W tym roku po raz kolejny młodzi czytelnicy wybierali swojego zwycięzcę spośród książek nominowanych przez jury 27 Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.


Z radością, już dziś możemy poinformować, iż książka Wydana przez Wydawnictwo TATARAK , autorstwa Marty H. Milewskiej: „Czy wróżka zębuszka istnieje” - znalazła się na czele rankingu nominowanych książek i tym samym zdobyła pierwsze miejsce w Nagrodzie Czytelników 27 Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego o statuetkę Koziołka Matołka (autorstwa Andrzeja Renesa).

Gratulując przekazujemy serdeczne pozdrowienia od młodych czytelników.

Czy wróżka zębuszka istnieje? Marta H. Milewska

CZYTAJ - WYBIERAJ - GŁOSUJ
W tym roku po raz kolejny młodzi czytelnicy wybierają swojego zwycięzcę spośród książek nominowanych przez jury 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Głosowanie za pomocą formularza trwa od 20 października do 20 listopada 2020r. Na głosujących czekają nagrody.

Kliknij tutaj i zagłosujŚwiat Koziołka – czyli wręczenie 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
Za nami gala wręczenia 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 9 października spotkaliśmy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu, aby poznać laureatów tegorocznej Nagrody.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji 10 nominowanych (z 97 zgłoszonych), a następnie przewodnicząca jury – prof. Alicja Ungeheuer-Gołąb odczytała werdykt, a statuetkę Koziołka Matołka oraz okolicznościowe dyplomy wręczyli Janusz Chwierut – prezydent miasta Oświęcim i Leszek Palus – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu.

W ramach Nagrody przyznano dwa wyróżnienia i nagrodę główną.

Za sięganie do wewnętrznych, często nieuświadamianych uczuć odbiorcy, malowanie obrazów, które znaczą nie tylko ikonicznie, ale też emocjonalnie, a szczególnie za symboliczne ujęcie obrazu pękniętego serca wyróżnienie otrzymała Roksana Jędrzejewska-Wróbel za książkę „Pracownia Aurory” wydaną przez wydawnictwo Bajka.

Za przedstawienie bardzo aktualnego współcześnie tematu, jakim jest stosunek dzieci i dorosłych do zwierząt oraz opisanego w delikatnej formie opowieści z nutką magii wyróżnienie otrzymała Beata Ostrowicka za książkę „Szczygły” wydaną przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Za naukę historii, zyskującą w tej powieści zupełnie inny wymiar, stającą się wciągająca i zaskarbiającą sobie sympatię rzeszy wielbicieli Nagrodę Główną 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego otrzymał Marcin Przewoźniak za książkę „Puk, puk! Zastałem króla?” wydaną przez wydawnictwo Zielona Sowa.

Nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do czytania najlepszych polskich publikacji dla dzieci.

Należy również wspomnieć o tegorocznym Święcie Książki Dziecięcej, które poprzedzało galę 27. ONL, a które upłynęło w zupełnie innej konwencji, niż w latach ubiegłych. Z oczywistych powodów, niestety nie spotykaliśmy się twarzą w twarz z pisarzami i twórcami dla dzieci, ale wszystko odbywało się online. Jednak jest jedna rzecz, która cieszy ogromnie. W spotkaniach autorskich z Anną Dziewit - Meller i ilustratorką Joanną Olech wzięło udział ponad 600 uczniów i nauczycieli, nie tylko z Oświęcimia, ale ze szkół podstawowych z całej Polski!

Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Miło nam poinformować, że spośród 97 tytułów zgłoszonych do 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, jury Nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb w toku gorącej dyskusji wybrało 10 książek nominowanych (poniżej alfabetycznie wg tytułów):

1. Joanna Wachowiak, Awaria, wyd. Literatura
2. Marta H. Milewska, Czy Wróżka Zębuszka istnienie?, wyd. Tatarak
3. Eliza Piotrowska, Dokta. Opowieść o Wandzie Błeńskiej, wyd. Święty Wojciech
4. Magdalena Kiełbowicz, Huczy jak w ulu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
5. Emila Kiereś, Miedziany listek, wyd. Akapit Press
6. Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Pracownia Aurory, wyd. Bajka
7. Marcin Przewoźniak, Puk, puk! Zastałem króla?, wyd. Zielona Sowa
8. Beata Ostrowicka, Szczygły, wyd. Nasza Księgarnia
9. Krystyna Chołoniewska, W cudzych ogrodach, wyd. Ezop
10. Marysia Zmyślony, Mateusz Zmyślony, Wojny podwórkowe, wyd. Mando

O najważniejszą nagrodę i wyróżnienia powalczą natomiast trzy tytuły:

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Pracownia Aurory, wyd. Bajka
Marcin Przewoźniak, Puk, puk! Zastałem króla?, wyd. Zielona Sowa
Beata Ostrowicka, Szczygły, wyd. Nasza Księgarnia


Zwycięzców poznamy na uroczystej gali 9 października, a jeszcze we wrześniu ruszy głosowanie w Nagrodzie Czytelników.

Dzielimy się bardzo dobrą informacją, że do tegorocznej 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej zgłoszonych zostało 97 pozycji książek dla dzieci. Lista poniżej.

Pobierz listę
Koziołek czas start! Informujemy, że od 27.01.2020 do 21.02.2020 przyjmowane będą zgłoszenia publikacji do 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej.


Regulamin i formularz zgłoszeń_27.ONL_2020_doc

Regulamin i formularz zgłoszeń_27.ONL_2020_pdf


WEBINARY 27. ONL

Wszystkie świnki i inne stworzenia Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel

Lekcja śmiechu - o twórczości Rafała Witka
WYWIADY Z PISARZAMI zrealizowane w ramach 27. ONL

ŚWIAT KOZIOŁKA - WYSTAWA TOWARZYSZĄCA 27. ONL

Kliknij a wejdziesz
Zapraszamy na bloga Centrum Literatury Dziecięcej

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>