Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie Czytelnikowi materiałów, których Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach.Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Zamówienia na sprowadzane, z innych bibliotek materiały biblioteczne Czytelnik składa osobiście na formularzu dostępnym obok.

Sprowadzone książki udostępniamy w Czytelni Biblioteki. Korzystać z nich można przez czas określony przez bibliotekę wypożyczającą. Koszty związane z zamówieniem materiałów bibliotecznych pokrywa Czytelnik, według cennika.

Druk PDF

Druk DOC