Programy 2021


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0


Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu pozyskała dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu otrzymała dofinansowanie w kwocie 18 713 zł, a wkład własny Biblioteki w realizację tego zadania wyniesie 74 852 zł. Środki te zostaną wydatkowane na zakup nowości wydawniczych dla Czytelników oświęcimskiej książnicy.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.DOTACJE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2021

Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu kolejny raz zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty w ramach programu Partnerstwo dla Książki w 2021 roku. GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu znajduje się w czołówce instytucji, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów edukacyjnych. Powstały cztery znakomite projekty i wszystkie otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 120 tysięcy złotych.

Terminy i formuła (online, czy stacjonarnie) działań zaplanowanych w projekcie będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej i ogłoszonych obostrzeń. Liczymy na to, że działania będzie można zrealizować stacjonarnie, oczywiście z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

1. „Literacka Lokomotywa. Akademia Rodzinna” to projekt bazujący na twórczości J. Tuwima, w ramach którego dzieci z rodzicami wybiorą się w literacką podróż koleją. Lokomotywa Akademii Rodzinnej zatrzyma się na kilku stacjach, na których dzieci poznają poszczególne zmysły. Dzięki warsztatom sensoplastyki, muzykoterapii, bajkoterapii, tyflopedagogiki i dietetyki, będą czytać, eksperymentować, smakować, dotykać, obserwować, a przez to lepiej poznawać otaczający je świat. Wyprawa zakończy się literackim piknikiem w bibliotecznej zajezdni kolejowej.

2. „Biblioteka na wyciągnięcie myszki” to interdyscyplinarny projekt zakładający zdobycie nowych umiejętności i kompetencji przez bibliotekarzy, umożliwiający przeniesienie oferty w inny wymiar by skuteczniej animować kulturę i życie społeczne. Umożliwią to warsztaty z zakresu nowych technologii, tworzenia i realizacji oferty czytelniczej i kulturalnej online, warsztaty kompleksowo poszerzające wiedzę bibliotekarską. Bibliotekarze pojadą na wyjazd studyjny z wymianą doświadczeń i obserwacją najlepszych działań, do sąsiednich bibliotek. Podsumowaniem projektu będą przygotowane dla czytelników videospotkania autorskie, podcasty, webinar i literacki blog. Galeria Książki, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej zrealizuje projekt dla 9 bibliotek powiatu oświęcimskiego, zatrudniających 75 bibliotekarzy.

Blog projektu "Biblioteka na wyciągnięcie myszki"

3. „Mądra głowa” to hasło przewodnie towarzyszące już 28. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Nadrzędnym celem projektu jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci, spełniających rygorystyczne kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z radosną wizją twórczości, jaką uprawiał patron. W ramach Nagrody przygotujemy i przeprowadzimy działania polegające na: zebraniu, ocenie oraz nagrodzeniu najlepszej polskiej książki dla dzieci wydanej w 2020 roku, zorganizujemy spotkania z autorami i ilustratorami książek, webinaria i konferencję, skupiając się przede wszystkim na wartościowych książkach dla dzieci."Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych."

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>