Centrum Literatury Dziecięcej

To ośrodek naukowo-badawczy, dokumentacyjny i informacyjny, zajmujący się promocją czytelnictwa oraz najlepszych książek dla dzieci.

Swoją ofertę kieruje do wszystkich, którzy:
> pragną polecić dziecku dobrą lekturę i rozbudzić w nim lub utrwalić nawyk czytania;
> chcą uczestniczyć w warsztatach literackich i bibliotecznych;
> interesują się działalnością naukową, krytyczną i literacką;
> poszukują informacji na temat Janusza Korczaka, śledzą losy dzieci na tle konfliktów zbrojnych;
> interesują się książkami zgłaszanymi do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego;
> poszukują scenariuszy i konspektów zajęć związanych z literaturą dziecięcą i jej upowszechnianiem;
> pasjonują się ilustracją w książkach dla młodych i chcą poznać najnowsze trendy w tej dziedzinie.

Idea CLD pojawiła się na początku lat 90-tych. Zrodziła się ona z kontaktów z prof. Joanną Papuzińską i innymi badaczami, krytykami i osobami zrzeszonymi w Polskiej Sekcji IBBY. W początkowych zamierzeniach miał to być ośrodek o charakterze naukowo – badawczym i dokumentacyjnym. Ważną rolę odegrały: współpraca z uczelniami w dziedzinie promocji książki dziecięcej i młodzieżowej; międzynarodowe i ogólnopolskie sesje i konferencje organizowane w latach 1994-2001; posiadanie kolekcji różnojęzycznych i realizacja programu „Prezentacja kultur innych krajów” i organizacja Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Projekt CLD konkretyzował się dopiero od roku 2007, kiedy to uwzględniono go w strukturze MBP (od tej pory CLD działało w ramach Filii nr 5 – Biblioteki Dla Dzieci i Młodzieży „Pod Słoneczkiem”), ustalono zakres działania Centrum, opracowano projekt, który uzyskał wsparcie finansowe MKiDN oraz otrzymano pierwsze dary książkowe od prof. Joanny Papuzińskiej. Przystąpiono także do prac technicznych związanych z opracowaniem zbiorów, a w chwili rozpoczęcia budowy nowego gmachu oświęcimskiej biblioteki powołano Radę Programową, która we wrześniu 2012 roku ukonstytuowana została oficjalnym rozporządzeniem Dyrektora Biblioteki.

Kontynuując dotychczasowe działania CLD, a także poszerzając zakres jego działania w oparciu o zapotrzebowanie użytkowników, na spotkaniu Rady Programowej z 17 października 2012 roku ustalono, iż do najważniejszych zadań CLD na kolejny rok należy:
- dalsze pozyskiwanie zbiorów do kolekcji obcojęzycznych oraz ich udostępnianie i wykorzystywanie do różnorodnych zajęć;
- działanie na rzecz popularyzacji dobrych książek, poprzez listy pozycji polecanych i recenzje umieszczane na stronie biblioteki oraz na blogu Biblioteki Młodych;
- służba informacyjna i edukacyjna dotycząca literatury dziecięcej oraz opracowań naukowych z tegoż zakresu.

Nad działalnością Centrum czuwają znawcy, badacze i historycy literatury dla dzieci z polskich ośrodków naukowych tworzący Radę Programową.

„Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom, ale również zagrożeniom, pragniemy w dalszym ciągu opierać funkcjonowanie CLD na solidnych podstawach akademickiej teorii oraz bibliotekarskiej praktyki najwyższych lotów. (…) Wierzymy, że wytyczone w przeszłości cele będą miały swoją kontynuację obecnie, kiedy CLD funkcjonuje już w nowym budynku Biblioteki GALERII KSIĄŻKI, a jego usytuowanie pozwala w zakresie bieżących działań, pełnić funkcję zarówno sprofilowanej na książkę dziecięcą czytelni naukowej, jak i działu, który, również z pomocą Rady Programowej, może służyć Bibliotece Młodych, jako organ doradczy. Ponadto, bazując na współpracy z Członkami Rady, pragniemy w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na mapie ośrodków zajmujących się literaturą dla dzieci oraz służyć bibliotekarzom, rodzicom, nauczycielom i studentom.”
Fragment uzasadnienia zarządzenia powołującego Radę Programową.

Członkowie Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej:

Prof. zw. dr hab. Alicja Baluch czytaj więcej
Dr Małgorzata Chrobak czytaj więcej
Dr Anna Maria Krajewska czytaj więcej
Mgr Maria Kulik czytaj więcej
Mgr Jerzy Kumiega czytaj więcej
Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński czytaj więcej
Dr Grażyna Lewandowicz - Nosal czytaj więcej
Prof. dr hab. Jolanta Ługowska
Prof. dr hab. Jan Malicki
Dr Wanda Matras - Mastalerz czytaj więcej
Mgr Stanisława Niedziela czytaj więcej
Prof. zw. dr hab. Joanna Papuzińska czytaj więcej
Dr hab. Michał Rogoż czytaj więcej
Prof. nadzw. dr hab. Alicja Ungeheuer - Gołąb, Przewodnicząca Rady czytaj więcej
Prof. dr hab. Ryszard Waksmund czytaj więcej
Mgr Jerzy Woźniakiewicz czytaj więcej
Prof. dr hab. Małgorzata Wójcik - Dudek czytaj więcej
Prof. dr hab. Krystyna Zabawa czytaj więcej

W CLD gromadzona jest literatura z zakresu historii, teorii, krytyki i czytelnictwa książki dziecięcej i młodzieżowej, jak i obcojęzyczne kolekcje literatury dziecięcej oraz książki dla dzieci i młodzieży wyróżnione nagrodami literackimi.

Wśród zbiorów wyróżnić ponadto należy: dary otrzymane od prof. dr hab. Joanny Papuzińskiej-Beksiak, zbiory specjalne: „Korczakiana” (dzieła Korczaka, wspomnienia, biografie, opracowania naukowe na temat twórczości Doktora) i „Losy Dziecka” – książki beletrystyczne dotyczące losów dzieci w okolicznościach konfliktów zbrojnych, wspomnienia, opracowania krytyczne

W zbiorach CLD znajdują się również: zbiory obcojęzyczne: „Wędrująca wystawa” – kolekcja prawie stu książek w różnych językach oraz dwadzieścia trzy kolekcje jednojęzyczne (m.in. amerykańska, czeska, duńska, estońska, grecka, hebrajska, holenderska, indonezyjska, japońska, kanadyjska, koreańska, litewska, norweska, rosyjska).

Zachęcamy do wypożyczenia wędrującej wystawy. Kontakt z CLD 33- 8479808

CLD działa w porozumieniu z Polską Sekcją IBBY i Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, a także przy współpracy ze społecznością bibliotekarzy – Labib i społecznością nauczycieli Superbelfrzy.

Centrum Literatury Dziecięcej koordynuje projekt Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Szczegóły w zakładce Nagroda Literacka.
koziolek

Nagroda została ustanowiona w 1994 roku (za książkę wydaną w 1993) przez Fundację "Książka dla Dziecka" i redakcję czasopisma o książce dla dziecka "Guliwer" w hołdzie dla znakomitego polskiego pisarza dla dzieci i młodzieży, którego książki cechuje humor i silna wiara w prymat dobra.

Jest przyznawana co rok żyjącemu polskiemu autorowi za wyróżniającą się podobnymi cechami książkę literacką dla dzieci młodszych, opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody. Od 2004 roku rolę organizatora nagrody przejęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Patronat medialny sprawuje redakcja "Guliwera".

Książki mogą zgłaszać wydawcy, czytelnicy, a także biblioteki i inne zainteresowane instytucje. O przyznaniu nagrody decyduje jury powoływane przez organizatora. Nagroda jest pieniężna, laureaci otrzymują statuetkę Koziołka Matołka z brązu, wykonaną przez znakomitego rzeźbiarza Andrzeja Renesa, twórcę pomnika Kornela Makuszyńskiego z Koziołkiem Matołkiem w Zakopanem przed willą "Opolanka", gdzie znajduje się muzeum Makuszyńskiego.

"Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiliśmy - pragnąc, by nazwiska najlepszych współczesnych polskich autorów piszących dla dzieci znane były wszystkim i aby nie ginęły w zapomnieniu wśród stosów kolorowych "disnejek" (Joanna Papuzińska).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań związanych z Nagrodą Literacką znajdą Państwo w zakładce - O Bibliotece - Nagroda Literacka:
30. ONL
29. ONL
28. ONL
27. ONL
26. ONL
25. ONL
24. ONL
23. ONL
22. ONL

Lokalizacja:
Centrum Literatury Dziecięcej znajduje się na I piętrze tuż obok Biblioteki Młodych.
Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Kontakt:

adres e-mail: cld@mbp-oswiecim.pl
tel. 33 847 98 08

Więcej informacji o CLD i aktualnych wydarzeniach znajdą Państwo na naszym blogu: BLOGU CLD. Zapraszamy do polubienia nas na FACEBOOK

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>