DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2017

W ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa na rok 2017 Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 24. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Działania związane z 24. Ogólnopolską Nagrodą Literacką przebiegać będą pod hasłem „Słowo-obraz-gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych”. To tytuł pracy Jerzego Cieślikowskiego – jednego z najwybitniejszych polskich badaczy literatury dla dzieci i młodzieży. Poprzez wybór takiego hasła pragniemy pokazać, że najlepsza polska literatura dla dzieci, to literatura, która przekracza granice słowa i wychodzi w relacje z obrazem i gestem, a tym samym jeszcze pełniej i głębiej dociera do serc i umysłów młodych odbiorców. Odwołując się (już po raz drugi) do twierdzeń wybitnego polskiego badacza literatury dla dzieci pragniemy także przypomnieć jego postać i jego spuściznę naukową. W 2016 roku obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Jerzego Cieślikowskiego, a w tym roku mija 40 lat od jego śmierci. Motto tegorocznej edycji Nagrody: „[…] to, co nazywano literaturą, było od początku działaniem tak bardzo otwartym na znaki gestu i obrazu, że za cechę naturalną, morfologiczną literatury uważać należy jej intersemiotyczność”. (Jerzy Cieślikowski „Słowo-obraz-gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych”, w: tegoż, „Literatura osobna”, Warszawa 1985, s. 174.).

W ramach projektu 24. ONL przewidziano wiele różnorodnych działań, czyli wyłonienie najlepszych polskich publikacja dla dzieci poprzez przyznanie nagrody głównej, wyróżnień oraz nagrody czytelników, przygotowanie szeregu spotkań autorskich (z pisarzami i ilustratorami) oraz aktywizujących działań historycznych oraz teatralnych, a także słownych, gestycznych i plastycznych, audycje o literaturze dla dzieci w Radio Oświęcim, webinaria (czyli wykłady internetowe) z badaczami i znawcami literatury dla dzieci oraz gry mobilne/terenowe. Wielkim finałem będzie trzydniowe Święto Książki Dziecięcej (zaplanowane na 27, 28 i 29 września br.). Serdecznie zapraszamy do udziału w licznych działaniach zawiązanych z 24. Ogólnopolską Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Szczegóły również na blogu CLD oraz na Facebooku.

Bieżące informacje dotyczące projektu możecie śledzić na stronie http://mbp-oswiecim.pl/oferta/nagroda-literacka/

Myśli widzą na przestrzał

Myśli widzą na przestrzał, a oczy aby po wierzchu tytułowy cytat zaczerpnięty został z „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego. To nawiązanie do twórczości pisarza, przywracającego godność prostej, ludowej polszczyźnie będzie pretekstem do aktywizacji czytelniczej i kulturalnej osób z dysfunkcją wzroku. Planujemy serię spotkań z: bajkoterapii dla dzieci, biblioterapii i filmoterapii dla młodzieży i dorosłych, podczas których poznają trendy współczesnej literatury polskiej. Opracujemy także scenariusz słuchowiska, które po nagraniu wyemitujemy w Radiu Oświęcim. Równolegle z tymi zajęciami zorganizujemy szkolenia z nowoczesnych technologii umożliwiając osobom niewidomym funkcjonowanie w świecie pisanym (czytaki, multilektor, programy udźwiękawiające). Przy realizacji zaję ć, spotkań, warsztatów w grupach integracyjnych wykorzystamy nowości wydawnicze oraz zbiory multimedialne tak, aby zaspokajać potrzeby czytelnicze odbiorców nie wykluczając przy tym żadnej dysfunkcyjnej grupy uczestników.

(Nie)ruchomość Literacka

to innowacyjny projekt zakładający realizację warsztatów projektowo budowlanych inspirowanych literaturą, których wynikiem będzie stworzenie przez młodzież czterech Mikrobibliotek (domków z książkami) i umieszczenie ich w przestrzeni miejskiej. Wokół stworzonych Mikrobibliotek podejmiemy literackie działania animacyjne takie jak: Wybory Literackie (wybranie postaci i cytatów, które namalujemy na Mikrobibliotekach), gra miejska „Miasto pełne literatury”, (która zachęci do korzystania z nowej usługi bibliotecznej). Otwarciu Mikrobibliotek w przestrzeni miejskiej towarzyszyć będą parady literackie, spotkania autorskie oraz głośne czytanie literatury. Przygotowanie takiej innowacyjnej przestrzeni literackiej zachęci młodego czytelnika do działania i umożliwi dostępność do książki w nowej niespotykanej u nas formie. Partycypacyjny charakter przedsięwzięcia zainspiruje do zaangażowania i animowania kultury.

„coolTURA – czas dla bibliotekarzy”

to projekt rozwijający umiejętności i kompetencje zawodowe bibliotekarzy poprzez cykl warsztatów uwzględniających nowe technologie, wiedzę o literaturze, metody pracy design thinking i webinar oraz aspekt społeczny współpraca i wymiana doświadczeń bibliotekarzy i użytkowników różnych bibliotek. Innowacją jest osadzenie elementów projektu w rzeczywistości gry strategicznej, składającej się z trzech TUR, podczas których bibliotekarze niczym marynarze tonącego statku, wypracują „koła ratunkowe”, będą czerpać wiedzę od innych marynarzy, zobaczą jak funkcjonują inne statki, tworząc przestrzeń zaufania społecznego. Wykreowana zostanie oferta kulturotwórczych działań skierowanych głównie do młodego czytelnika. Projekt dla bibliotekarzy powiatu oświęcimskiego zrealizuje Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI, będąca samodzielną instytucją kultury, zatrudniająca 34 pracowników merytorycznych, z funkcję biblioteki powiatowej dla 9 gmin (91 prac. meryt.)
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>