Intryga na prędce. Teatr dla dorosłych

Zapraszamy osoby dorosłe na warsztaty teatralne, które zakończą się wieczorem słowno-muzycznym. Terminy spotkań: 11, 18, 25 października i 8 listopada, godz. 10:00. 15 listopada wieczór literacki.

Warsztaty prowadzi: Łucja Jurys

Fredro „to twórca oryginalnej polskiej komedii". "Doskonale znał teatr europejski i jego tradycje, do których świadomie nawiązywał w swojej twórczości. Napisał kilkadziesiąt utworów scenicznych: jednoaktówek i komedii wieloaktowych, fars, grotesek i wodewilów, które szybko trafiały na sceny teatrów: lwowskiego, warszawskiego i krakowskiego. W roku 1818 napisał swoją pierwszą komedię „Pan Geldhab”. Debiutem scenicznym Aleksandra Fredry była jednak jednoaktówka „Intryga na prędce, czyli Nie ma złego bez dobrego”, powstała w roku 1815, a pierwszy raz wystawiona w 1817 roku. Jednym z najbardziej znanych dzieł Aleksandra Fredry są „Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca”. Pierwsza wersja tej pięcioaktowej komedii wierszem powstała w 1827 roku, ostateczna - pięć lat później. Jedną z ważnych pozycji w kanonie polskiej literatury jest „Zemsta”, napisana prawdopodobnie w 1833 roku. W jego twórczości na uwagę zasługują również „Damy i huzary”, „Pan Jowialski” czy „Dożywocie".

Teatralna twórczość Aleksandra Fredry będzie materiałem, w oparciu, o który przygotowany zostanie teatralny wieczór literacki. Narzędziem pracy będzie arterapia, która różni się od zwykłych zajęć twórczych czy terapii zajęciowej przede wszystkim tym, iż jej uczestnicy nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Nie liczą się bowiem walory estetyczne powstałych prac, ale przypisywane im znaczenie oraz uruchomienie wewnętrznego procesu przemian i rozwoju osobistego. Terapia przez sztukę polega na tym, że przy wsparciu terapeuty uczestnik arteterapii tworzy obiekty artystyczne, np. obrazy, rzeźby, utwory literackie, a następnie dzieli się z terapeutą zawartymi w nich znaczeniami. Wspólnie z terapeutą odkrywa też zupełnie nowe znaczenia i tropy w swojej twórczości, analizuje je i rozwija. Celem proponowanych zajęć arterapii będzie przygotowanie wieczoru literackiego z oprawą muzyczną, zainspirowany wybranymi dziełami Aleksandra Fredry.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>