O sensownych tworach słownych

O sensownych tworach słownych. Literatura inaczej.

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu pozyskała po raz kolejny środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z projektu „Partnerstwo dla książki”, którego instytucją zarządzającą jest Instytut Książki w Krakowie.O sensownych tworach słownych. Literatura inaczej - to projekt rozwijający umiejętności i kompetencje zawodowe bibliotekarzy poprzez cykl warsztatów uwzględniających nowe technologie, wiedzę o literaturze, metody pracy webinar oraz aspekt społeczny - współpracę i wymianę doświadczeń bibliotekarzy i użytkowników różnych bibliotek. Projekt pomyślany został jako transmedialny storytelling – wiele kanałów, różne formy przekazu - jedna opowieść, bohaterem, której będzie literatura. W ramach projektu zaprosimy na cykl spotkań autorskich, wykładów literackich, audycji radiowych. Wyzwaniem jest dziś dostosowanie sposobu narracji do charakteru nowych mediów. Nie zabraknie więc nowoczesnych form promocji czytelnictwa (streetart), wyjdziemy z literaturą w przestrzeń miejską.

Projekt „O sensownych tworach słownych. Literatura inaczej” będący wspólną inicjatywą osób i instytucji, które chcą w jak najlepszy sposób współpracować z czytelnikiem, a przy tym promować czytelnictwo będzie także swoistym wydarzeniem literackim dla użytkowników/czytelników biblioteki. Zależy nam, by każdy uczestnik naszych działań otrzymał wiedzę o literaturze i był świadomym uczestnikiem wydarzeń literackich.

SPOTKANIA Z PISARZAMI

Cykl spotkań autorskich, na które zaprosimy wybranych pisarzy poszczególnych gatunków lub form literackich, które będą omawiane w kolejnych miesiącach.

11 lipca br. spotkanie wokół kryminału z Jackiem Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim (kryminał retro)
26 września br. – esej, biografia, reportaż – spotkanie z Andrzejem Stasiukiem
9 listopada – spotkanie z Markiem Bieńczykiem
14 grudnia - język współczesnej poezji – spotkanie z Wojciechem Bonowiczem.

WYKŁADY I WARSZTATY

Literatura inaczej to cykl spotkań, który chcemy zrealizować wspólnie z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Ideą przewodnią spotkań będzie spojrzenie na teksty literackie z nowych perspektyw, zainteresowanie słuchaczy możliwościami interpretacyjnymi utworów, wskazanie tropów, jakimi może podążać czytelnicza wyobraźnia. Wykładowcy będą się starali pokazać, że literatura współczesna zawiera w sobie niewyczerpane pokłady intelektualnej przygody, i że sens dzieła nie jest dany raz na zawsze, lecz nieustannie stwarza się i zmienia zależnie od tego, kto czyta i po co czyta.

Cykl spotkań został pomyślany tak, aby kolejnemu omówieniu podlegały inne gatunki czy formy literackie. 05 września br. – polska poezja współczesna – dr Tomasz Kunz z UJ
21 września br. – literatura podróżnicza jako esej intymny – prof. prof. Jarosław Fazan i Krzysztof Zajas z UJ
17 października br. – globalne zwierciadło współczesnej prozy polskiej – prof. prof. J. Fazan, K. Zajas z UJ
14 listopada br. – literatura fantasy – dr Tomasz Majkowski z UJ
05 grudnia br. – polski reportaż i literatura faktu – prof. Dorota Kozicka z UJ.

MKiDNNPRCIK
Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Kultury
WYKŁADY LITERACKIE

Fantasy

Poezja

Proza

Esej

Reportaż

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony