INFORMACJA_IKONA

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności dotyczy: oferta najmu lokalu użytkowego do działalności gastronomiczno – handlowej w Bibliotece GALERIA KSIĄŻKI.

OFERTA_POBIERZ