Oświęcimska Informacja Lokalna

Oświęcim w Strefie Innowacji

Oświęcim w Strefie Innowacji

Jak wykorzystać nowe technologie, by mieszkańcy mieli łatwy dostęp do oferty instytucji i organizacji lokalnych? Jak zintegrować mieszkańców jednego z miejskich osiedli? Co zrobić, by rynek stanowił rzeczywiście centrum miasta?
Czytaj więcej

OIL z ang. olej, słownikowo substancja napędowa, użyteczna zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych działaniach. Bez cienia przesady we wszelkich działaniach, także tych o wymiarze społecznym, niezbędna jest "substancja", która będzie je "napędzać". Tą "substancją" w przypadku Oświęcimia ma być OIL - akronim nazwy Oświęcimska Informacja Lokalna.

Kopia 7
OIL to system, przedsięwzięcie materialne. W wymiarze duchowym to informacja, która ma zaspokoić głód informacyjny społeczności Oświęcimia, eliminując szum informacyjny.
Oświęcimska Informacja Lokalna - w skrócie OIL to baza danych gromadząca informacje o instytucjach, stowarzyszeniach, organizacjach i osobach, ważnych z punktu widzenia mieszkańców Oświęcimia, z kalendarzem istotnych wydarzeń. OIL ma formę responsywnej strony internetowej. Oznacza to, że każdy posiadacz smartfona, komputera lub tabletu z dostępem do internetu, może ją wyświetlić na swoim urządzeniu. Dodatkowo w bibliotece z bazy można korzystać dzięki ekranowi dotykowemu. W opracowaniu merytorycznej koncepcji OIL wykorzystaliśmy materiały przygotowane przez profesora Zdzisława Gębołysia.
Radio Oświęcim chce być dla Was medium towarzyszącym oraz angażującym. Z założenia różnimy się od wszystkich innych stacji radiowych: rodzajem emitowanych programów, sposobem realizacji audycji, muzyką, wiadomościami skupionymi na sprawach lokalnych oraz tym, że nie wyobrażamy sobie istnienia bez interakcji ze słuchaczami. Chcemy zapraszać do poznawania naszego lokalnego środowiska i zachodzących w nim zjawisk, zapewniać wszechstronność programów oraz ich zróżnicowaną tematykę – od działalności samorządu lokalnego, poprzez kwestie społeczne, po kulturę i sport. Radio Oświęcim to miejsce informacji, wymiany, ekspresji i uczestnictwa – chcemy wzmacniać ważne i ciekawe głosy mieszkańców miasta. Działamy ponad interesami i podziałami – nie znajdziecie u nas reklam i polityki. Zapraszamy do słuchania i współpracy w tworzeniu Radia Oświęcim!