nagroda_ikona

We wtorek 10 maja o godz. 18.00 zapraszamy na pierwsze w tym roku webinarium pt. „Alfabetyzacja, czyli podstawy nauki lektury dla dzieci”, które poprowadzi prof. dr hab. Alicja Baluch (przy współudziale Oliwii Brzeźniak).

Mottem tegorocznej 23. edycja Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej jest cytat z wywiadu z prof. dr hab. Alicją Baluch (członkinią Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej):

„Alfabetyzacja kultury, którą jako program zapowiedział Jerzy Cieślikowski, jest stale jeszcze projektem niewykonanym, ale wskazuje dobry kierunek – od form prostych do arcydzieła. W ramach tego programu warto też pamiętać o tym, że małe dziecko wkracza w sam środek świata przedstawionego i czuje się jego uczestnikiem. A potem wraz ze wzrostem doświadczenia literackiego buduje dystans, aby stać się obserwatorem (ten układ wykoncypował E. Balcerzan). Najpierw dziecko wierzy w ‘krasnoludki’, potem wraz z upływem czasu – w ramach nauki lektury – czuje, że wszystko jest ‘na niby’. I ten wzrost doświadczenia też może być obecny w książkach obrazkowych.”

Podczas pierwszego w tym roku webinarium wyjaśniony zostanie tajemniczy termin „alfabetyzacja” i proces „od from prostych do arcydzieła”. Porozmawiamy o tym, na czym polega wyjątkowość literatury dla dzieci i młodzieży, kim jest pośrednik lektury oraz jakie teksty budują wspólnotę. Gościem specjalnym webinarium będzie Władzio - pięcioletni prawnuk pani profesor, który opowie o swoich ulubionych książkach.

Prof. zw. dr hab. Alicja Baluch jest literaturoznawcą, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie była kierownikiem Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży a także kierownikiem Literatury XX wieku. Jej dorobek naukowy koncentruje się wokół teorii literatury, pogranicza sztuk (literatury i malarstwa) oraz na zastosowaniu kontekstów mitograficznych do interpretacji polskiej i światowej klasyki literatury dziecięcej. Opublikowała wiele książek naukowych związanych z interesującą ją tematyką, m. in. Archetypy literatury dziecięcej (1987), Ceremonie literackie, a więc obrazy, zabawy i wzorce w utworach dla dzieci (1996) – wyróżnione przez IBBY Nagrodą Roku, Uważne czytanie. W kręgu liryki XX wieku (2000), Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków (2005) Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży (2008). W Serii I Biblioteki Narodowej ukazał się w jej opracowaniu tom „Tytus Czyżewski. Poezje i próby dramatyczne” (1992). Alicja Baluch jest członkiem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej. Wydała trzy tomiki poezji i kilka książek dla dzieci i młodzieży, wierszem i prozą.

Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć w link:

https://frsi.clickwebinar.com/alfabetyzacja-czyli-podstawowy-program-nauki-lektury-dla-dzieci oraz podać swoje imię i adres mailowy, (można również włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.

Rejestracji najlepiej dokonać to 15 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie. W trackie spotkania osoba je moderująca, będzie służyć pomocą w razie jakichkolwiek trudności. Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej – wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki. Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet: Promocja czytelnictwa. Możliwość przeprowadzenia webinarium dzięki wsparciu i pomocy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z informacjami zawartymi pod tym linkiem: http://www.biblioteki.org/webinaria/Przed_udzialem_w_webinarium_to_warto_wiedzie-.html